Democratisch Podium Dongen stelt kieslijst vast

Foto:

De Algemene ledenvergadering van het Democratisch Podium Dongen heeft de kieslijst voor de komende gemeenteraads- verkiezingen vastgesteld. Hierbij is volgens de partij “rekening gehouden met ervaring en de persoonlijke wensen van de leden op de kieslijst en de ambities van de partij.” De lijsttrekker is Martin Montens, die de afgelopen vier jaar al voor het Democratisch Podium in de gemeenteraad zat.

De tweede plaats op de lijst wordt ingenomen door Rien van Iersel. Wim Baijens en Joeri de Jong staan respectievelijk op de derde en vierde plaats. Henriet Jespers van Dongen neemt plaats vijf in en Martijn Bink plaats zes. Leo Hamers, nu nog lid van de fractie, keert niet terug in de gemeenteraad. Martin Montens: “Met deze samenstelling van de kieslijst hebben de leden van het Democratisch Podium aangegeven het belangrijk te vinden om ervaring in de Dongense politiek te kunnen combineren met en een aantal jonge en ambitieuze Dongenaren die willen bijdrage aan de verdere ontwikkeling van Dongen.” 
Kandidaat wethouder
In de Algemene ledenvergadering is afgesproken om een zorgvuldige procedure te volgen om tot de keuze van de kandidaat wethouder te komen. In januari wordt hierover in de Algemene ledenvergadering een besluit genomen. De afgelopen vier jaar zat Bas Evegaars als wethouder in het College voor het Democratisch Podium. Of hij ook deze keer de kandidaat is namens het DP zal dus in januari blijken.
Met deze bekendmaking zijn nu alle kandidatenlijsten vastgesteld van de partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. Als het Democratisch Podium in januari bekendmaakt wie namens die partij eventueel toe zal treden tot het College zal ook het lijstje met wethouderskandidaten compleet zijn.
De volledige kieslijst van het Democratisch Podium Dongen: 
1 Martin Montens
2 Rien van Iersel
3 Wim Baijens
4 Joeri de Jong
5 Henriet Jespers van Dongen
6 Martijn Bink
7 Leo Hamers
8 Ad Peeters
9 Peter Suiker
10 Bas Evegaars
11 Jaap Rentmeester
12 Sjaak van Zon
13 Ad Smulders
14 Peter de Kort
15 Kees Voogd
16 Paul van Gorkum
17 Marijn van Harmelen
Foto: Betsie Cloin