Genomineerden Vrijwilligersprijs Dongen bekend

Foto:

De jury van de Vrijwilligersprijs van de gemeente Dongen heeft haar keuze gemaakt. De vrijwilligers van Koninklijke muziekvereniging Musis Sacrum, demaandagmorgenploeg van VV Dongen en de vrijwilligers van Maaltijddienst SWOD zijn genomineerd in de categorie Organisaties. Rik van Gool, Ton Zinger en Els Zom maken in de categorie Personen kans op de Vrijwilligers-prijs. Burgemeester René van Diessen reikt de onderscheidingen uit tijdens de nieuwjaarsreceptie op donderdag 2 januari 2014 in de Centrale hal van het gemeentehuis (aanvang 19.30 uur). Zowel de vrijwilligers van de genomineerde organisaties als de individuele genomineerden zetten zich met veel passie in voor de Dongense samenleving. Hieronder leest u een samenvatting van hun verdiensten.

Vrijwilligers Musis Sacrum
Deze vrijwilligergroep verricht het hele jaar door allerlei hand- en spandiensten. Daardoor
kunnen de (jeugd)leden van Musis Sacrum samen muziek maken. De vaste vrijwilligersgroep
bestaat uit zo’n 20 tot 30 personen. Ze staan altijd klaar om de muziekvereniging te
ondersteunen bij activiteiten, zoals de organisatie van het nieuwjaarsconcert, het
‘steenblazen’, de jaarlijkse rommelmarkt, het jeugdkamp en de jeugddoedag. In 2013 was de
inzet van de groep extra welkom vanwege de verhuizing van de oude stek in de Julianastraat naar Jeugdcentrum Poort.
Maandagmorgenploeg VV Dongen
Deze groep van ongeveer 10 oudere vrijwilligers van VV Dongen staat elke maandagmorgen
voor de club klaar. De mannen pakken allerlei voorkomende klussen op, zoals reparaties en
schilderwerk, het onderhouden van de kleedkamers en toiletruimten, het opruimen van
zwerfafval, het schoonmaken van de tribunes, het onderhouden van de reclameborden en het vervangen van de goalnetten.
Vrijwilligers Maaltijddienst SWOD
Stichting Welzijn Ouderen Dongen (SWOD) kan voor de Maaltijddienst rekenen op de trouwe ondersteuning van 44 vrijwilligers, zelf veelal 70-plussers. In weer en wind bezorgen zij ruim 500 maaltijden in de gemeente Dongen, op drie momenten in de week op 100 adressen. De vrijwilligers hebben daarbij een belangrijke signaalfunctie. Wanneer zij zien dat het met de cliënten niet goed gaat, dan melden zij hun zorgen bij de SWOD, die daarop verdere actie onderneemt.
Rik van Gool
Rik van Gool is met zijn 17 jaar de jongste genomineerde in de categorie Personen. Hij zet
zich sinds 2011 in om Jeugdcentrum de Poort aantrekkelijker te maken voor kinderen van
groep 7 en 8 van de basisschool. Rik is de kartrekker van ‘SevenEight Events’. Deze groep
jongeren heeft diverse themadisco’s georganiseerd, die elke keer door minstens 100 kinderen worden bezocht. De jongerenwerkers, vrijwilligers en bezoekers van de Poort kennen Rik als een gemotiveerde, enthousiaste en leergierige jongen, die altijd bereid is te helpen, mee te denken en zijn verantwoordelijkheden neemt, hoe druk hij het ook heeft op school.
Ton Zinger
Ton Zinger is sinds 2004 bestuurslid van de Stichting Vrienden van het Hospice de Volckaert.Deze stichting werft middelen om de leefbaarheid en de kwaliteit van de woonomgeving voor de tijdelijke bewoners te verhogen. In 2013 was Ton betrokken bij de organisatie van de kunstveiling, waarbij de opbrengst naar de stichting ging. Ton heeft daarnaast de lokale werkgroep Familiezorg opgericht. De werkgroep verzorgt voor Dongense mantelzorgers informatieve en ondersteunende avonden. Ton bleef in de loop der jaren de drijvende kracht achter de werkgroep. Zij zorgde ervoor dat de activiteiten van de werkgroep werden ondergebracht bij Stichting Richting.
Els Zom
Els Zom is sinds drie jaar de spil in de organisatie Taal Centraal. Zij benadert potentiële
taalcoaches en koppelt deze aan nieuwkomers in Dongen die de landelijke inburgerings-cursus volgen. Daarnaast is Els betrokken bij de multiculturele vrouwengroep IRIS. Zij organiseert van daaruit onder andere de viering van Internationale Vrouwendag op 8 maart, in samenwerking met de Turkse groep ROOS en de Afrikaanse groep African Union. Bovendien is Els secretaris van de Hobby-Expo in de Salamander en van het eetpunt in Dongen-Vaart. Verder begeleidt Els voor diverse stichtingen regelmatig vakantiereizen voor mensen met een beperking.