Koninklijke onderscheiding voor de heren Welling en Hessels

Woensdagmiddag reikte burgemeester René van Diessen twee keer een Koninklijke onderscheiding uit. De heer J.A.H. (Hans) Welling (1943) ontving de onderscheiding voor zijn verdiensten als vrijwilliger bij diverse verenigingen en instellingen en werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer L.P.M. (Leo) Hessels (1938) ontving de onderscheiding onder andere voor zijn verdiensten voor de Stichting Welzijn Ouderen Dongen (SWOD). De heer Hessels werd ook benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Beide heren ontvingen hun Koninklijke onderscheiding tijdens de vrijwilligersmiddag van de Stichting Welzijn Ouderen Dongen.

De heer Welling is ruim 40 jaar actief als vrijwilliger in de Dongense samenleving. Hij was actief voor verschillende verenigingen en organisaties op verschillende terreinen.
Al in de jaren ’60 was hij drie jaren lang trainer van de pupillen van V.V. Dongen. In 1968 richtte de heer Welling de Hobbyclub Dongen op en tot 1975 was hij er voorzitter. Van 1976 tot 1983 was hij voorzitter van de parochieraad van de toenmalige St. Josephparochie. In 1983 hielp de heer Welling mee met de oprichting van het CDA, afdeling Dongen. Hij was vervolgens twee jaar bestuurslid van het CDA. In 1985 en 1986 was hij vice-voorzitter van het schoolbestuur van de St. Josephschool. Van 1986 tot 1996 was de heer Welling bestuurslid van de Bridge Club Dongen; eerst als hoofd Rekenkamer en van 1990 tot en met 1996 bekleedde hij het voorzitterschap van de Club. Na zijn afscheid van het Cambreurcollege in 2004, als leider van de brugklas en als docent handvaardigheid, bleef hij tot en met 2012 als vrijwilliger bij het Cambreurcollege betrokken. Hij begeleidde er brugklassers en trad voor hen op als Sinterklaas.
ul579fljhhtm6u5cpgn64xg8s
SWOD
In 2006 werd de heer Welling actief voor de Stichting Welzijn Ouderen Dongen. Hij werd er bestuurslid en bekleedde het voorzitterschap. In die hoedanigheid onderhield hij veel contacten met verenigingen en instellingen, zoals woningbouwvereniging Vieya, Stichting Richting en de Volckaert. Mede onder zijn leiding is de SWOD zelfstandig gebleven en niet gefuseerd met andere instellingen. Namens het SWOD nam hij van 2007 tot en met 2011 deel aan de Sociale Adviesraad van de gemeente Dongen. Daar zette hij zich vooral in om theoretische beleidszaken om te zetten naar praktijkgerichte situaties. Tijdens de vrijwilligersmiddag van de SWOD op 11 december wordt de heer Welling in het zonnetje gezet, mede omdat hij wegens gezondheidsreden het voorzitterschap noodgedwongen moet neerleggen. 
De heer Hessels
De heer Leo Hessels is ruim 20 jaar actief (geweest) als vrijwilliger in de Dongense samenleving. Van 2000 tot 2011 was hij vice-voorzitter van de Stichting Welzijn Ouderen Dongen. Onder zijn leiding werd een computerlokaal gehuurd en ingericht voor het geven van computercursussen aan senioren. Hij organiseerde ook jaarlijks een museumuitstapje voor minder valide senioren met de ‘museum plus bus’. Na zijn aftreden als bestuurslid is de heer Hessels nog steeds als vrijwilliger actief voor de SWOD. Als voorzitter van de werkgroep zomeractiviteiten is hij betrokken bij de organisatie van zomeractiviteiten voor ouderen. 
agn92io5sn0ltkjre1719po1l
Overige verdiensten heer Hessels
Daarnaast is de heer Hessels bestuurslid van de Wereldwinkel. Dat was hij van 2002 tot 2008 en vanaf 2010 heeft hij dit bestuurswerk weer opgepakt. Hij was betrokken bij de verhuizing en transformatie van de Wereldwinkel. In 1976 richtte hij de Stichting Oudercomité van Scouting Laurentius Dongen op en fungeerde als voorzitter. In 1978 gaf hij de aanzet tot de Stichting Scouting Laurentius, waar hij ook voorzitter van werd. Deze activiteiten vervulde hij tot en met 1983. Mede onder zijn leiding kwam een nieuw groepsgebouw ’t Exterbosch (later Crispijnhof) tot stand. In 1993-1994 gaf de heer Hessels leiding aan de werkgroep ‘Paulus onderdak’. Deze werkgroep haalde via verschillende succesvolle acties geld binnen voor de restauratie van het dak van de toenmalige Pauluskerk.