Herinrichting Hoge Ham krijgt vorm

‘Hoge Ham Dongen…dorpskern met allure & sfeer’: onder deze naam presenteerde de werkgroep Centrum, bestaande uit winkeliers, bewoners en bezoekers, woensdag 4 december haar ideeën aan de gemeente Dongen. Concreet gaat het om een voorstel voor de herinrichting van het gebied aan de Hoge Ham tussen de dr. Willem Dreeslaan (Arke Reisbureau) en de Minister Ruys de Beerenbrouckstraat (Harense Smid).

Leden werkgroep 
De werkgroep bestaat uit: Carel van Aarle en Walter de Bruijne (Stichting Parkplezier), Ad de Jong (bezoeker), Haye Tigchelaar (Platform Centrum/Wijkraad Centrum), Victor Stierman (Dongen Promotion) en Robert Timmermans (namens bewoners Looiersplein/Hoge Ham).
Vertrekpunten 
De leden van de werkgroep hebben naar aanleiding van de iRoom-sessie en de werkbezoeken enkele denkbeelden en keuzerichtingen verwoord. Met als belangrijkste vertrekpunten: het visitekaartje voor het dorpshart van Dongen realiseren, een aantrekkelijk verblijfsgebied, met zo min mogelijk autoverkeer.
Brabants en authentiek
De Hoge Ham krijgt in het voorstel een karakteristieke lintdorp-uitstraling, waarbij de dorpskern allure en sfeer uitstraalt. Een kern met brede voetpaden en een relatief smal wegdek, waar de fietser zich veilig voelt en de auto achter de fietser rijdt. De inrichting van de openbare ruimte moet vooral rustig en stijlvol zijn. Dorps, Brabants en authentiek. Maar wel met een zekere grandeur, passend bij de identiteit van de Hoge Ham en bij Dongen in het algemeen. Om de inrichting gestructureerd te houden, stelt de werkgroep ‘bandstroken’ voor: stroken waarin elementen kunnen worden geplaatst, van groen tot meubilair en van fietsparkeerplaatsen tot reclamebroden. Ook stelt de werkgroepen brede, ietwat verhoogde voetgangersoversteekplaatsen voor (allee) ter hoogte van de Aldi en de Hema.
hogeham2
Omgedraaide rijrichting
Om het autoverkeer in de Hoge Ham terug te dringen en doorgaand verkeer te weren, stelt de werkgroep voor om de rijrichting in de Hoge Ham vanaf de Minister Ruys de Beerenbrouckstraat naar de dr. Willem Dreeslaan om te draaien. In het midden zou een iets verlaagd wegdek kunnen komen, ter breedte van een vrachtwagen. Voor alle (vracht)auto’s zou eenrichtingsverkeer moeten gelden en voor alle fietsers tweerichtingsverkeer, zonder enige markering in het wegdek. Stoppen voor laden en lossen mag, maar er worden geen speciale parkeervakken aangelegd.
Prettig samenwerken
Sander Spiering, projectleider Herinrichting Centrum, is enthousiast over het voorstel: ‘We hebben tijdens eerdere sessies gesproken over het idee om de rijrichting om te draaien. De werkgroep heeft dit heel verrassend uitgewerkt. Daardoor krijgt het autoluwe deel van de Hoge Ham een heel natuurlijk karakter. Het is prettig om zo samen te werken. De werkgroep weet goed wat er leeft in het centrumgebied en heeft dit heel duidelijk vertaald in haar presentatie.”
Planning 
Deze week zijn de ideeën van de werkgroep en de kaders van de gemeente vertaald in een offerteaanvraag. Deze aanvraag is verzonden naar een bureau dat gespecialiseerd is in het maken van schetsontwerpen en 3D-visualisaties voor herinrichtingsprojecten. In februari 2014 zal een informatieavond plaatsvinden waarbij de uitgewerkte ontwerpen worden gepresenteerd.