Weekmarkt vanaf 9 december op het Looiersplein

Vanaf maandag 9 december staat de weekmarkt van Dongen op het Looiersplein. Het gaat om een proef van vier maanden. Er is al geruime tijd sprake van een terugval van de markt op het Wilhelminaplein. Die locatie wordt door veel Dongenaren als sfeerloos bestempeld. Ook de marktkoop-lieden gaven recent aan dat de weekmarkt op het Wilhelminaplein moeilijke tijden doormaakt. De bezoekersaantallen nemen af. De marktkooplieden missen de aanloop van winkelend publiek en willen liever dichter bij de winkels in het centrum zitten.

De gemeente heeft de afgelopen periode naar een geschikte locatie gezocht. Het Looiersplein kwam daarbij als de meest gewenste locatie naar voren vanwege de ligging in het hart van het winkelcentrum en de aanwezigheid van horeca met een terras.
Positieve reacties
Om in de praktijk te ervaren of de weekmarkt op het Looiersplein past, werd op maandag 25 november een proefopstelling geplaatst. Daaruit bleek dat het plein met kleine ingrepen in de openbare ruimte voldoende ruimte biedt. Winkels en woningen zijn daarbij goed bereikbaar. Ook is er gelegenheid om de markt uit breiden. Tijdens de proefopstelling keken winkeliers van het Looiersplein mee. Zij reageerden positief op de komst van de weekmarkt en verwachten meer aanloop in hun winkels. 
Bijeenkomst 2 december
Op maandag 2 december hield de gemeente in lunchroom de Bourgondiër een informatiebijeenkomst voor bewoners en winkeliers van het Looiersplein. Enkele marktkooplieden waren daarbij aanwezig. Medewerkers van de gemeente gaven bij ingetekende plattegronden uitleg en noteerden enkele aandachtspunten. Er is veel gesproken over fietsverkeer op het Looiersplein. Vooralsnog wordt het fietspad niet afgesloten.  
b3crn2abb3ojjdla7k1ml2jeq
Ervaringen delen
Gezien de positieve reacties tijdens de informatiebijeenkomst en eerder ook van de winkeliers en de marktkooplieden op de proefopstelling heeft het college besloten de proef met de markt op het Looiersplein van start te laten gaan. Tijdens de proef, die 4 maanden duurt, kunnen bezoekers, bewoners, winkeliers en marktkooplieden hun ervaringen delen. Zij kunnen suggesties, vragen en opmerkingen doorgeven aan marktmeester John Brenders. De marktmeester is de eerste weken ter plaatse, maar ook bereikbaar via telefoonnummer 14 0162 (centraal nummer gemeente) of via e-mail: [email protected] Na de proef volgt een evaluatie. Om de markt definitief te kunnen verplaatsen is een besluit van de gemeenteraad nodig.
Gratis kopje koffie
Maandag 9 december zullen de marktkooplieden voor de eerste keer hun waren te koop aanbieden op het Looiersplein. Ter gelegenheid van  de verhuizing krijgen bezoekers van het Looiersplein op maandag 9 december tussen 13.00 uur en 16.00 uur een gratis kopje koffie, thee of warme chocolademelk aangeboden door de gemeente. Dit wordt geserveerd bij het terras van lunchroom de Bourgondiër. Wethouder Bas Evegaars zal de eerste bezoekers ontvangen. Daarnaast bereiden de winkeliers, de marktkooplieden en de gemeente een gezamenlijke actie voor met als doel extra bezoekers naar het centrum trekken. Deze actie heeft plaats in januari.
Rondje markt
De weekmarkt bestaat uit circa 11 kramen en is elke maandag geopend van 13.00 tot (in principe) 17.00 uur. De marktkooplieden rijden via de Hoge Ham het Looiersplein op. Op het Looiersplein worden de kramen en verkoopwagens met de ruggen tegen elkaar geplaatst, zodat dat de koopwaren naar de winkels zijn gericht. Daardoor kunnen bezoekers een rondje op het plein lopen.
Foto’s: Wethouder Evegaars bracht onlangs een bezoek aan de weekmarkt op het Wilhelminaplein en hoorde daar de zorgen aan van de marktkooplieden. (foto’s: Jan Stads / Pix4Profs)
—————————————————————————————————-
iaqzlezj87rb5dihmhy1m4u44