Doek valt voor ‘Kunst naar Kracht’

Foto:

Net in het jaar dat de Dongense Toneelvereniging Kunst naar Kracht op bijzondere wijze het 80-jarig bestaan wilde vieren, is het doek voor de vereniging gevallen. Vanwege een dalend ledenaantal en te weinig aanvulling van met name jongeren, hebben  de leden tijdens de jaarvergadering besloten om de vereniging op te heffen.

Volgens voorzitter Peter Verharen was er geen andere optie: “in september konden we al niet deelnemen aan ‘Dongen Durft’ en daarna kwam een nog grotere tegenvaller toen we de uitvoering van het toneelstuk ‘Op Hoop van Zegen’ wegens personele problemen moesten afblazen. Daarna zag het bestuur geen andere mogelijkheden meer tot verdere verantwoorde continuering van toneelvereniging Kunst naar Kracht.”
Opgericht in Juni 1933 heeft de vereniging  80 jaren een belangrijke plaats ingenomen in de Dongense culturele samenleving met vele malen een talrijk publiek. Als hoogtepunten van de laatste jaren kunnen genoemd worden: ‘Anne Frank’ met 10 uivoeringen, ‘Het Dickens Kersttheater’ met 6x een volle zaal, ‘Ons Dorp aan de Donge’ en  ‘Vrouw zoekt Boer’ naar de bekende TV serie. 
“Kunst naar Kracht wilde dit jaar, bij gelegenheid van het 80-jarig bestaan, nog éénmaal de klassieker ‘Op Hoop van Zegen’ brengen. Regisseur Jan Verharen had het script in 2012 al aangepast aan de tijdgeest van nu en ook was er reeds medewerking van de Loswal Klinkers verkregen.  Het regisseren van dit toneelstuk was voor Jan Verharen tevens het einde van zijn lange regisseurscarrière  bij Kunst naar Kracht. Helaas voor hem heeft dit geen doorgang kunnen vinden. De vereniging is hem veel dank verschuldigd voor zijn inzet in al die jaren” aldus Peter Verharen, die namens bestuur en leden graag nog een dankwoord uit wil spreken aan “allen die Kunst naar Kracht de afgelopen 80 jaren een warm hart hebben toegedragen en op welke manier dan ook gesteund hebben. Oprecht dank!”