Dongen heeft nu ook ‘Wet Damocles’

Burgemeester Rene van Diessen heeft vanaf vandaag de bevoegdheid om drugspanden in onze gemeente te sluiten. Die bevoegdheid ontleent de burgemeester aan de Opiumwet, ook wel de Wet Damocles genoemdDe burgemeester kan op basis van de wet bestuursdwang toepassen en woningen of voor het publiek toegankelijke inrichtingen te sluiten als daar sprake is van drugshandel. Bijzonder aan deze bepaling is dat niet hoeft te worden aangetoond dat de openbare orde in het geding is. Louter de aanwezigheid van drugs boven de normen voor eigen gebruik in de woningen vormt al voldoende rechtvaardiging om de woning of het lokaal te sluiten. Het gaat hier om een sluiting voor bepaalde tijd, waarbij de burgemeester betrokkene eerst moet waarschuwen en op de hoogte moet stellen van de geconstateerde overlast, alvorens hij kan besluiten tot sluiting. 

“Er zijn overigens in Dongen momenteel geen panden in beeld die hiervoor in aanmerking komen aldus van Diessen, die meteen aangeeft dat de wet  alleen geldt voor panden, dus niet voor het openbare gebied. “Natuurlijk beseffen we dat er ook Dongen sprake is van drugsgebruik maar dat is in onze beleving niet anders of meer overlastgevend dan in omliggende gemeenten. Politie en boa’s geven aan dat zij alles goed in beeld hebben.”
Wethouder Marina Starmans vult aan: “binnenkort komt Novadic-Kentron met een verslag over de situatie in Dongen. Zij hebben dat in kaart gebracht en  zullen daar  ook een plan van aanpak bij adviseren. Dat wachten we even af.”