‘Pleintje verkeer’ op J.J. Anspachschool

Goed en verantwoord omgaan met verkeerssituaties leert een kind maar op één manier: in de praktijk! De verkeerscommissie van de J.J. Anspachschool had daarom op 4 en 5 november tijd ingeruimd voor ‘pleintje verkeer’ waarbij ze gebruik kon maken van een grote aanhanger met allerlei materialen voor verkeerslessen op het parkeerterrein die beschikbaar werd gesteld door VVN.

Alle kinderen van alle groepen die deze dagen te voet of op de fiets, step of skelter naar school kwamen, deden een verkeersparcours op het parkeerterrein dat omgebouwd was tot één grote verkeerstuin met echte verkeerslichten, een zebrapad, een rotonde en nog veel meer.  Op maandag waren de groepen 1 t/m 4 aan de beurt en op dinsdag volgden de groepen 5 t/m 8. Elke groep testte op hun eigen manier de behendigheid in het verkeer 
Joyce van Loon van de verkeerscommissie legt uit waarom dit zo’n belangrijke activiteit is. “Zelf veilig leren deelnemen aan het verkeer is erg belangrijk voor kinderen. De J.J.Anspachschool wil de kinderen op een bijzondere manier met verkeer in contact brengen. Verkeersonderwijs hoort in de klas en buiten plaats te vinden. Het is belangrijk dat de kinderen hetgeen in de klas besproken wordt ook echt buiten ervaren en oefenen” aldus Joyce van Loon, die blij is met de ondersteuning van VVN. “Veilig Verkeer Nederland heeft praktijklessen ontwikkeld om leerkrachten te ondersteunen. De kinderen worden zo beter voorbereid om aan het verkeer deel te nemen. De lessen zijn gericht op het oefenen van verkeersgedrag en het leren toepassen van verkeersregels: oversteken in diverse situaties, op- en afstappen van de fiets, links en rechts afslaan, voorsorteren, voorrang geven en krijgen.”