Meldt u zich aan voor een van de workshops van het CJG?

Foto:

Het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) in Dongen organiseert de komende maanden weer een aantal interessante bijeenkomsten. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. Deelname aan de bijeenkomsten is kosteloos.

Het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) in Dongen organiseert de komende maanden weer een aantal interessante bijeenkomsten. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. Deelname aan de bijeenkomsten is kosteloos.

De volgende cursussen en lezingen staan op het programma:

• Spel -en praatgroep Kies (voor kinderen in echtscheidingssituaties), start eind november
• Lezing Triple P voor beroepskrachten op dinsdag 20 november
• Lezing Triple P ‘De kracht van positief opvoeden’ op woensdag 21 november 2012
• ‘Omgaan met mijn kind na echtscheiding’, korte cursus voor ouders in januari 2013

 

Spel – en praatgroep KIES (Kinderen in Echtscheiding Situaties)
Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. En ze willen na een scheiding helemaal niet kiezen, zeker niet tussen hun ouders. Een scheiding overkomt ze. Kinderen gaan zeer verschillend om met de veranderende situatie. Bij de spel- en praatgroep KIES leren kinderen de scheiding beter te begrijpen en te verwoorden wat de scheiding voor hen betekent. Ze leren ook hun vragen en angsten te uiten en een plek te geven. En ze leren omgaan met alles wat ze moeilijk vinden aan de scheiding.

Kinderen komen 9 keer 1,5 uur bijeen op een vaste dag in de week, na schooltijd. Dit gebeurt in kleine groepen en onder begeleiding van speciaal hiervoor getrainde begeleiders van KIES-groepen. Ouders willen zeker niet dat hun kind last heeft van de scheiding. Maar hoe kun je een kind hierbij begeleiden? Naast de bijeenkomsten voor de kinderen is er ook een informatiebijeenkomst voor de ouders.

Voor wie?
Voor kinderen van 9 t/m 12 jaar van wie de ouders zijn gescheiden.

Wanneer?
De groepen starten een tot drie maal per jaar. Dit schooljaar is dat eind november 2012. De groep wordt samengesteld op basis van aanmelddatum voor de training.

Aanmelden en kosten?
U kunt uw kind aanmelden via het IMW in Dongen, Planetenstraat 25, Dongen, 0162 – 319 331. Na aanmelding is er een intake, waarna een kind op de aanmeldlijst komt. Deelname is kosteloos.

Positief opvoeden voor beroepskrachten
Wilt u meer weten over de effectieve opvoedmethode Triple P? Dan bent u van harte uitgenodigd voor de voorlichtingsbijeenkomst ‘Positief opvoeden’. Deze lezing is specifiek bedoeld voor beroepskrachten die veel contact hebben met ouders van kinderen, maar niet geschoold zijn in de Triple P methodiek. U krijgt meer informatie over de opvoedmethode en hoe het kan dat deze simpele methode toch zo effectief is. Na deze informatiebijeenkomst kunt u ouders beter informeren over en/of doorverwijzen naar diverse organisaties in de regio Midden-Brabant die ondersteuning kunnen bieden bij de opvoeding van kinderen van 0 t/m 19 jaar.

 

Voor wie?
Beroepskrachten

Wanneer en waar?
Dinsdag 20 november van 16.00 tot 17.30 uur in het CJG Dongen, Planetenstraat 25, 5101 TS Dongen.

Aanmelden?
U kunt zich aanmelden via [email protected] of via telefoonnr: (0800) 3 65 65 65. Deelname is kosteloos.

Positief opvoeden voor ouders
Positief Opvoeden is een manier van opvoeden die erop gericht is om de ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Het betekent dat je op een opbouwende en niet kwetsende manier omgaat met het gedrag en de emoties van kinderen.
Positief opvoeden zorgt ervoor dat ouders meer plezier beleven aan de dagelijkse omgang met hun kinderen. Het helpt om de stress van het opvoeden te verminderen. Deze lezing geeft een aantal suggesties hoe ouders ‘positief opvoeden’ in praktijk kunnen brengen. Aan de orde komt onder meer de vraag waarom kinderen zich op een bepaalde manier gedragen en hoe ouders daar het beste op kunnen reageren. Ook wordt besproken hoe ouders kunnen handelen als hun kind ongehoorzaam is of niet mee wil werken. Tot slot wordt ruime aandacht besteed aan hoe het zelfvertrouwen van kinderen versterkt kan worden. Positief opvoeden komt uit de methode Triple P. Triple P (www.positiefopvoeden.nl) staat voor positief pedagogisch programma. Triple P biedt informatie en advies bij veelkomende opvoedingsvragen.

Voor wie?
Ouders met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar

Waar en wanneer?
Woensdag 21 november om 19:30 uur (inloop vanaf 19:15 uur)
Locatie: Planetenstraat 25 in Dongen

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via [email protected] of via tel: 0800-3 65 65 65 (gratis)

Cursus ‘Omgaan met mijn kind na echtscheiding’
Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. En ze willen na een scheiding helemaal niet kiezen, zeker niet tussen hun ouders. Geruststellende woorden, bijvoorbeeld: ‘alles komt goed’, komen op kinderen niet geloofwaardig over. Hun leven ligt door een echtscheiding immers aan diggelen. Hoe gaat u om met uw kind in deze periode? U kunt zich inschrijven voor de cursus ‘Omgaan met mijn kind na echtscheiding’. Deze bestaat uit drie bijeenkomsten. De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:
– Mogelijke effecten van echtscheiding op kinderen. Hoe signaleer je die en wat kun je doen?
– Verstoorde communicatie tussen ouders. Koppel ex-partnerschap los van ouderschap;
– Communiceren met je kind en de toekomst.

De cursus wordt verzorgd door trainers die werkzaam zijn als KIES-coach (kinderen in echtscheidingssituatie) en Triple P-trainer (Positief Opvoeden). De cursus omvat drie bijeenkomsten op een vaste avond in de week.

Voor wie?
De cursus is voor iedere ouder met een kind in een echtscheidingssituatie.

Wanneer?
Januari 2013

Locatie:
CJG Dongen, Planetenstraat 25, 5101 TS, Dongen

Aanmelden
Geïnteresseerden kunnen zich kosteloos aanmelden via het Instituut voor Maatschappelijk Werk, 013 583 95 10 of via [email protected]