Subsidie voor minima bij aanschaf computer

Foto:

Het college van B & W heeft besloten de doelgroep van de computerregeling voor huishoudens met een minimuminkomen te vergroten. Voortaan komen ook kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs in aanmerking voor de regeling. In juni 2009 heeft het college de ‘Beleidsregels bijzondere bijstand voor computers aan schoolgaande kinderen’ vastgesteld. Deze beleidsregels waren de uitwerking van enkele door de gemeenteraad vastgestelde aanbevelingen van het Meerjarenbeleidsplan Minimabeleid 2009-2011.

Het college van B & W heeft besloten de doelgroep van de computerregeling voor huishoudens met een minimuminkomen te vergroten. Voortaan komen ook kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs in aanmerking voor de regeling. In juni 2009 heeft het college de ‘Beleidsregels bijzondere bijstand voor computers aan schoolgaande kinderen’ vastgesteld. Deze beleidsregels waren de uitwerking van enkele door de gemeenteraad vastgestelde aanbevelingen van het Meerjarenbeleidsplan Minimabeleid 2009-2011.

 

In mei 2012 is dit Meerjarenbeleidsplan geëvalueerd. Een van de vastgestelde aanbevelingen betreft het uitbreiden van de doelgroep én de bijstelling van het maximaal te verstrekken bedrag van € 750,- naar € 600,- per 5 jaar per huishouden. De verlaging van het bedrag heeft te maken met de prijsontwikkeling van computers en laptops in de afgelopen jaren. De regeling gaat in met ingang van 1 november 2012. De adviesraad Sociale Zekerheid wordt in kennis gesteld van het besluit.