Actie Toekomst Peuterspeelzalen deels geslaagd

Foto:

Ingezonden 28 oktober 2012Afgelopen donderdagavond is de toekomst van het peuterspeelzaalwerk aan de orde geweest in de gemeenteraadsvergadering waarbij namens de ouders/verzorgers en gastouders enkele (gast)ouders gebruik hebben gemaakt van het spreekrecht om hun ongerustheid uit te spreken. Onder overweldigende belangstelling door ouders, leidsters en andere belangstellenden luisterde de politieke partijen naar de argumenten. Helaas heeft de politiek, ondanks dat ze toch wel onder de indruk waren van de massale opkomst en steunbetuigingen, een besluit genomen waarbij alleen voor de korte termijn een oplossing is afgesproken (2 jaar verlenging peuterspeelzaalwerk door Stichting Peuterspeelzaal Dongen tot 01-01-2015). Natuurlijk een mooi resultaat echter een lange termijn oplossing is er nog niet met een duidelijk plan van aanpak voor de toekomst. Deze (tussen)oplossing neemt de ongerustheid van ons als ouders/verzorgers niet geheel weg. Wij voelen ons dan ook gesteund, mede door de overweldigende belangstelling, om door te gaan met het op de voet volgen van de ontwikkelingen voor de toekomst van het peuterspeelzaalwerk. Volgens toezegging van de wethouder gaat hij elke 3 maanden de voortgang rapporteren. Wij wachten in spanning de eerst volgende rapportage af en zullen dan ook samen met de Volkspartij Dongen met steun van de PvdA kritisch bekijken hoe het zich ontwikkeld en ons sterk maken om peuterspeelzaalwerk ook in de toekomst te blijven behouden. Helaas hebben wij dit niet geheel zelf in de hand maar klakkeloos de gevolgen aan horen en niets doen willen we in ieder geval niet laten gebeuren. Nogmaals iedereen die op een of andere manier zijn/haar betrokkenheid heeft getoond ontzettend bedankt en hopelijk kunnen we ook in de toekomst rekenen op jullie steun indien dit is gewenst. Bedankt namens enkele ouders ([email protected] )Peuterspeelzaalwerk moet ook voor volgende generaties behouden blijven!

Ingezonden 28 oktober 2012
Afgelopen donderdagavond is de toekomst van het peuterspeelzaalwerk aan de orde geweest in de gemeenteraadsvergadering waarbij namens de ouders/verzorgers en gastouders enkele (gast)ouders gebruik hebben gemaakt van het spreekrecht om hun ongerustheid uit te spreken. Onder overweldigende belangstelling door ouders, leidsters en andere belangstellenden luisterde de politieke partijen naar de argumenten. Helaas heeft de politiek, ondanks dat ze toch wel onder de indruk waren van de massale opkomst en steunbetuigingen, een besluit genomen waarbij alleen voor de korte termijn een oplossing is afgesproken (2 jaar verlenging peuterspeelzaalwerk door Stichting Peuterspeelzaal Dongen tot 01-01-2015). Natuurlijk een mooi resultaat echter een lange termijn oplossing is er nog niet met een duidelijk plan van aanpak voor de toekomst. Deze (tussen)oplossing neemt de ongerustheid van ons als ouders/verzorgers niet geheel weg. Wij voelen ons dan ook gesteund, mede door de overweldigende belangstelling, om door te gaan met het op de voet volgen van de ontwikkelingen voor de toekomst van het peuterspeelzaalwerk. Volgens toezegging van de wethouder gaat hij elke 3 maanden de voortgang rapporteren. Wij wachten in spanning de eerst volgende rapportage af en zullen dan ook samen met de Volkspartij Dongen met steun van de PvdA kritisch bekijken hoe het zich ontwikkeld en ons sterk maken om peuterspeelzaalwerk ook in de toekomst te blijven behouden. Helaas hebben wij dit niet geheel zelf in de hand maar klakkeloos de gevolgen aan horen en niets doen willen we in ieder geval niet laten gebeuren. Nogmaals iedereen die op een of andere manier zijn/haar betrokkenheid heeft getoond ontzettend bedankt en hopelijk kunnen we ook in de toekomst rekenen op jullie steun indien dit is gewenst.
Bedankt namens enkele ouders ([email protected] )
Peuterspeelzaalwerk moet ook voor volgende generaties behouden blijven!