Interpellatiedebat Peuterspeelzalen – de indruk van Volkspartij Dongen

Ingezonden door VPD, 27 oktober 2012

Ingezonden door VPD, 27 oktober 2012

Naar aanleiding van de onrust en verwarring rondom peuterspeelzaalwerk in Dongen heeft de Volkspartij Dongen een interpellatiedebat aangevraagd. In totaal werden 25 vragen gesteld aan wethouder Evegaars. De tribune zal vol verontruste ouders en leidsters! Zo’n opkomst was lang niet meer gezien en toonde meteen de noodzaak van het debat en vooral de betrokkenheid van de inwoners van Dongen aan!
De slotsom van bijna 2 uur vragen en beantwoorden was simpel en ondersteund door wethouder en alle (!) partijen. Ja, het heeft allemaal te lang geduurd, en nee, dat had niet gemoeten. Afgelopen woensdag was er weer overleg tussen Stichting Peuterspeelzaalwerk en wethouder Evegaars, het eerste overleg na het zogenaamd stuklopen van de gesprekken met Stichting KID. Stichting KID was echter van mening nog steeds in gesprek te zijn.
Maar volgens de wethouder is dat toch echt van de baan: op donderdagmorgen werd namelijk besloten dat Stichting Peuterspeelzalen Dongen nog twee jaar op dezelfde voet doorgaat. Sterker nog, zij moet er in die tijd voor zorgen, dat er aansluiting komt bij kindcentra of onderwijsclusters, en dus niet bij kinderopvang! Volgens de Volkspartij Dongen een verrassende beweging. Plotsklaps is er een oplossing, en in een hele andere richting dan waarin 48uur eerder nog werd gedacht.
Helaas wil ook nu de wethouder niet de regierol op zich nemen. Eens per drie maanden overleggen en horen wat de stand van zaken is, is goed genoeg. Een plan van aanpak aanleveren voor het einde van het jaar zag hij ook niet zitten. En dat terwijl deze manier van sturen de afgelopen twee jaren niets anders heeft opgeleverd dan onrust en verwarring bij (gast)ouders, leidsters en peuters.
Meneer de wethouder, neem uw bestuurlijke verantwoordelijkheid en neem die regierol. Ú bent wethouder, niet de voorzitter van Stichting Peuterspeelzalen Dongen!