Conclusies enquête transitie jeugdzorg

Foto:

Kinderen kunnen in de gemeente Dongen goed opgroeien en fijn samen spelen. Dit is één van de uitkomsten van het onderzoek naar de jeugdzorg in de gemeente Dongen. Het onderzoek werd uitgevoerd door het Inwonerpanel van GfK Panel Services Benelux in juni en juli 2012.AanleidingVanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten bestuurlijk verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van alle jeugdhulp. De wijzigingen die hiermee gepaard gaan staan bekend onder naam ‘transitie jeugdzorg’. Gemeenten grijpen deze transitie aan om een nieuwe jeugdzorgstructuur op te zetten met als doel de ondersteuning van jongeren en gezinnen die dit nodig hebben te verbeteren. Het inschakelen, herstellen en versterken van het eigen probleemoplossend vermogen van kinderen, ouders en hun sociale omgeving komt voorop te staan.

Kinderen kunnen in de gemeente Dongen goed opgroeien en fijn samen spelen. Dit is één van de uitkomsten van het onderzoek naar de jeugdzorg in de gemeente Dongen. Het onderzoek werd uitgevoerd door het Inwonerpanel van GfK Panel Services Benelux in juni en juli 2012.

Aanleiding
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten bestuurlijk verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van alle jeugdhulp. De wijzigingen die hiermee gepaard gaan staan bekend onder naam ‘transitie jeugdzorg’. Gemeenten grijpen deze transitie aan om een nieuwe jeugdzorgstructuur op te zetten met als doel de ondersteuning van jongeren en gezinnen die dit nodig hebben te verbeteren. Het inschakelen, herstellen en versterken van het eigen probleemoplossend vermogen van kinderen, ouders en hun sociale omgeving komt voorop te staan.

 

Onderzoek
Om te weten te komen hoe er binnen verschillende geledingen van de Dongense samenleving tegen deze ontwikkelingen wordt aangekeken heeft de gemeente een enquête laten uitvoeren door GfK Panel Services Benelux. In de enquête zijn vragen gesteld over bijvoorbeeld het pedagogisch klimaat in Dongen, het aanspreken van ouders op de opvoedingstaak en de hulpbereidheid in de leefomgeving.

 

Conclusies
De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:
•Dongen is volgens inwoners en professionals die in Dongen wonen een plek waar kinderen goed kunnen opgroeien en (samen) kunnen spelen.
•Gevraagd naar waar ouders zouden moeten aankloppen indien zij ondersteuning bij de opvoeding nodig hebben, wordt op de eerst plaats het Centrum voor Jeugd en Gezin, het consultatiebureau en de schoolarts genoemd.
•Naast de ouders vindt men met name kinderopvang/peuterspeelzaal/school en grootouders verantwoordelijk voor de opvoeding van kinderen. Inwoners en professionals dichten ook een opvallend grote rol toe aan trainers of leiders van verenigingen en clubs.
•Professionals vinden vaker dan inwoners dat ouders mogen worden aangesproken op hun opvoedingstaak. De meerderheid van de inwoners en professionals zou ingrijpen als de gezondheid/veiligheid van een kind in het gedrang komt.