Personeel peuterspeelzalen blijft voorlopig nog twee jaar aan de slag

Foto:

Dongen, 26 oktober 2012 – De ontslagaanvraag voor de 19 personeelsleden van de Stichting Peuterspeelzalen Dongen (SPD) is ingetrokken. De Stichting is met de gemeente Dongen overeen gekomen dat ze nog twee volle jaren het peuterspeelzaalwerk in Dongen blijft verzorgen. Vanaf 1 januari 2015 moet het werk geïntegreerd zijn in het basisonderwijs. Tot die tijd lijken de personeelsleden van de SPD in ieder geval zeker van een baan.

Dongen, 26 oktober 2012 – De ontslagaanvraag voor de 19 personeelsleden van de Stichting Peuterspeelzalen Dongen (SPD) is ingetrokken. De Stichting is met de gemeente Dongen overeen gekomen dat ze nog twee volle jaren het peuterspeelzaalwerk in Dongen blijft verzorgen. Vanaf 1 januari 2015 moet het werk geïntegreerd zijn in het basisonderwijs. Tot die tijd lijken de personeelsleden van de SPD in ieder geval zeker van een baan.

 

Interpellatiedebat
De kwestie van het peuterspeelzaalwerk werd donderdagavond in een interpellatiedebat tijdens de gemeenteraadsvergadering uitvoerig besproken voor een overvolle publieke tribune, gevuld met ouders, personeelsleden van SPD en andere belangstellenden. Maar liefst drie insprekers hadden zich gemeld om de zorgen over het proces en de ontstane onzekerheid te uiten. Het interpellatiedebat was aangevraagd door de Volkspartij Dongen  die een waslijst aan vragen had ingediend. Kernvraag voor de wethouder: ‘hoe kan het zijn, dat na twee jaar van overleg en onderhandelen nog steeds geen duidelijkheid gegeven kan worden over de toekomst van het peuterspeelzaalwerk in Dongen’?

 

Twee jaar
Evegaars: “Gedurende de afgelopen twee jaar is de gemeente bezig geweest om invulling te geven aan de Wet OKE, die aanstuurt op een verregaande samenwerking tussen het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang. Nadat bleek dat een aanbesteding niet zinvol zou zijn, passeerden diverse partijen de revue, waaronder Stichting Initia en Stichting Kiddoo, aanbieder van professionele kinderopvang in Dongen. Uit onderzoek dit voorjaar is gebleken dat Kiddoo de meest ideale partner zou zijn. Na de vakantie zijn we daarom met hen gaan praten over de mogelijkheden om het werk van SPD over te nemen.”

 

De kwestie raakte in een stroomversnelling toen het bestuur van Stichting Peuterspeelzalen Dongen eind september bekendmaakte dat per 1 januari 2013 ontslag aangevraagd was voor de 19 personeelsleden (klik HIER). De Stichting was de onzekerheid beu en wilde niet weer voor een ‘slechts’ half jaar bijtekenen.  Een patstelling dreigde toen een week later bleek dat het voor Kiddoo niet mogelijk een belangrijke wens van de gemeente, overname van het volledige personeelsbestand van de SPD, in te willigen. Aan zo’n overname zouden volgens Kiddoo ‘teveel juridische en financieel economische gevolgen’ kleven.

 

 

SPD
Voor wethouder Evegaars een reden om de besprekingen met SPD weer op te pakken, waarbij hij zich optimistisch toonde over een mogelijk resultaat (klik HIER voor het artikel op dongen.nieuws.nl van donderdag 11 oktober). Gisteren maakt Evegaars dat resultaat bekend:”er is met de Stichting Peuterspeelzalen Dongen een overeenkomst  gesloten die het peuterspeelzaalwerk voor de komende twee jaar veilig stelt. Van de Stichting wordt verwacht dat zij zelf de overgang naar de gewenste integratie bij het basisonderwijs vanaf 1 januari 2015 vormgeeft.” Wat dat betekent voor het personeel is niet duidelijk. Wat wel duidelijk werd is het feit dat de pot gemeentelijke subsidie op Peuterspeelzaalwerk vanaf 1 januari 2015 niet meer aan één organisatie uitgekeerd wordt maar ‘vraaggestuurd’ wordt beoordeeld.

 

Motie
De coalitiepartijen waren gedurende het debat vrij mild voor de wethouder. “Niet terugkijken en focussen op wat er allemaal fout is gegaan maar vooruitkijken naar hoe we het gaan doen”, was de strekking van met name de fracties van VVD en Democratisch Podium. VPD en PvdA kraakten wel wat kritische noten: “onbegrijpelijk dat er na twee jaren onderhandelen zo weinig resultaat is geboekt”, aldus Eline van Boxtel (PvdA). Met een motie probeerde woordvoerster Denise Kunst van de Volkspartij Dongen nog te bewerkstelligen dat wethouder Evegaars toezeggingen zou doen voor het spoedig leveren van een plan van aanpak voor de komende jaren. Evegaars wilde niet verder gaan dan de belofte regelmatig verslag uit te brengen van het driemaandelijks overleg wat vanaf 2013 plaatsvindt. Ruim voldoende, volgens de coalitiepartijen. De motie haalde het dan ook niet.