Contouren voor ‘Een nieuwe Cammeleur’

Op woensdag 10 oktober is de tweede stap gezet in het traject dat duidelijkheid moet geven over de toekomstige Multifunctionele Accommodatie op de locatie van de huidige Cammeleur. Eind dit jaar moet duidelijk zijn welke activiteiten er zoal in die ‘MFA’ zullen plaatsvinden en welke verenigingen daar onderdak gaan vinden.TerugblikZo’n 85 mensen, waaronder veel vertegenwoordigers van verenigingen, kregen vorige week een presentatie van de Projectgroep over het ‘Inhoudelijk Concept’. Hierin werd voortgeborduurd op de resultaten van de discussieavond van 5 september, bijvoorbeeld het feit dat “ontmoeten” centraal zou staan. In de toekomst wil men elkaar in het nieuwe gebouw treffen om samen te muziek, dans en toneel te beoefenen en/of voorstellingen bij te wonen – of gewoon om een kop koffie te drinken. Vorige week liet Hans Hooft namens Theek5 zien hoe een “bibliotheek van de toekomst” eruit kan zien en waarom dat zo goed past bij het multifunctionele karakter van een nieuwe Cammeleur.Welke activiteiten?Deze zaken stellen specifieke eisen aan de ruimten, de logistiek en de faciliteiten in de MFA. Op korte termijn wil de Projectgroep om tafel met verenigingen op het gebied van muziek, dans en toneel, zodat de eisen en wensen op een goede manier kunnen worden opgenomen in het PvE. Qua ambitieniveau geldt, dat de MFA tenminste de Dongense activiteiten en verenigingen moet kunnen bedienen. Wanneer in het ontwerptraject blijkt dat er voldoende budget is, wordt het ambitieniveau verhoogd zodat ook professionele voorstellingen mogelijk worden.

Op woensdag 10 oktober is de tweede stap gezet in het traject dat duidelijkheid moet geven over de toekomstige Multifunctionele Accommodatie op de locatie van de huidige Cammeleur. Eind dit jaar moet duidelijk zijn welke activiteiten er zoal in die ‘MFA’ zullen plaatsvinden en welke verenigingen daar onderdak gaan vinden.

Terugblik
Zo’n 85 mensen, waaronder veel vertegenwoordigers van verenigingen, kregen vorige week een presentatie van de Projectgroep over het ‘Inhoudelijk Concept’. Hierin werd voortgeborduurd op de resultaten van de discussieavond van 5 september, bijvoorbeeld het feit dat “ontmoeten” centraal zou staan. In de toekomst wil men elkaar in het nieuwe gebouw treffen om samen te muziek, dans en toneel te beoefenen en/of voorstellingen bij te wonen – of gewoon om een kop koffie te drinken. Vorige week liet Hans Hooft namens Theek5 zien hoe een “bibliotheek van de toekomst” eruit kan zien en waarom dat zo goed past bij het multifunctionele karakter van een nieuwe Cammeleur.

Welke activiteiten?
Deze zaken stellen specifieke eisen aan de ruimten, de logistiek en de faciliteiten in de MFA. Op korte termijn wil de Projectgroep om tafel met verenigingen op het gebied van muziek, dans en toneel, zodat de eisen en wensen op een goede manier kunnen worden opgenomen in het PvE. Qua ambitieniveau geldt, dat de MFA tenminste de Dongense activiteiten en verenigingen moet kunnen bedienen. Wanneer in het ontwerptraject blijkt dat er voldoende budget is, wordt het ambitieniveau verhoogd zodat ook professionele voorstellingen mogelijk worden.

 

Ondertussen werkt de Projectgroep aan een Programma van Eisen (PvE) voor het gebouw en voor de exploitant. Die stukken worden in januari 2013 met de raad besproken, waarna besluitvorming plaatsvindt. Na de goedkeuring van de gemeenteraad, wordt in het voorjaar van 2013 gestart met het ontwerpen van het gebouw én de organisatie, samen met de architect en de exploitant die dan bekend zijn.