Nieuwe klusdag in zicht

Tijdens de besloten vergadering van wijkraad West 2 op maandag 15 okt. jl., bleek dat in navolging van eerdere klusdagen in de wijk, de eerstvolgende zal plaats vinden rondom het speelveld aan de Bloemaertstraat en het verlengde daarvan het parkje annex speelveld aan de Pieter Breughelstraat/Gerard Doustraat. Reeds in de wijkscan van 2010 was deze omgeving als actiepunt opgenomen en zal in 2013 als prioriteit worden aangepakt. In de afgelopen periode is door een aantal bewoners contact gezocht met de wijkraad teneinde dit gebied aan te pakken. Overleg met de gemeente heeft geresulteerd dat deze ook de noodzaak van aanpak inziet, maar eerst dient afgewacht te worden wat de begroting voor 2013 mogelijk maakt. Dit zal begin november bekend worden. Daarnaast wil de wijkraad in samenwerking met bewoners kijken of er sponsoring mogelijk is. Er zal dienaangaande in november een bewonersbijeenkomst georganiseerd worden om tot een goed plan te komen. Gedacht wordt ook om navraag te doen bij een tv programma waarbij men een buurt gaat opknappen in samenwerking met bewoners. De bedoeling is in ieder geval dat een en ander medio april, begin mei gerealiseerd gaat worden.

Tijdens de besloten vergadering van wijkraad West 2 op maandag 15 okt. jl., bleek dat in navolging van eerdere klusdagen in de wijk, de eerstvolgende zal plaats vinden rondom het speelveld aan de Bloemaertstraat en het verlengde daarvan het parkje annex speelveld aan de Pieter Breughelstraat/Gerard Doustraat. Reeds in de wijkscan van 2010 was deze omgeving als actiepunt opgenomen en zal in 2013 als prioriteit worden aangepakt. In de afgelopen periode is door een aantal bewoners contact gezocht met de wijkraad teneinde dit gebied aan te pakken. Overleg met de gemeente heeft geresulteerd dat deze ook de noodzaak van aanpak inziet, maar eerst dient afgewacht te worden wat de begroting voor 2013 mogelijk maakt. Dit zal begin november bekend worden. Daarnaast wil de wijkraad in samenwerking met bewoners kijken of er sponsoring mogelijk is. Er zal dienaangaande in november een bewonersbijeenkomst georganiseerd worden om tot een goed plan te komen. Gedacht wordt ook om navraag te doen bij een tv programma waarbij men een buurt gaat opknappen in samenwerking met bewoners. De bedoeling is in ieder geval dat een en ander medio april, begin mei gerealiseerd gaat worden.

Verder is besloten dat de wijkraad op korte termijn bij de gemeente zal aangeven wat haar wensen zijn t.a.v. het te maken gemeentelijke verkeersbeleidsplan, dit uiteraard met betrekking op wijk West 2.
Ten aanzien van de veiligheid in de wijk zal op korte termijn op de website van de wijkraad, www.dongenwest2.nl een artikel verschijnen waarin aanbevelingen van de politie ter voorkoming van inbraak zullen worden gepubliceerd. De door wijkraad West 2 geïnitieerde drugsvoorlichting op alle Dongense basisscholen zal ook in de komende tijd haar beslag krijgen.

Redelijk tevreden was de raad ten aanzien van het aantal bezoekers van de website, waaruit opgemaakt kan worden dat er belangstelling voor het werk vanuit de wijk bestaat. Wel zou de raad graag zien dat zich nog wat meer (en dan voornamelijk wat jongere) vrijwilligers zouden melden. Bij dezen dan ook een oproep aan bewoners die zich willen inzetten voor de leefbaarheid in hun wijk of buurt, en hun ideeën over speelvoorzieningen, groenvoorziening en verkeer en veiligheid gerealiseerd willen krijgen door daar zelf een steentje aan bij te dragen. Via de voornoemde website kunnen zij zich hiervoor aanmelden.