DVVC nam afscheid van voorzitter Johan Heijmans

Foto:

Na 5 jaar aan het roer te hebben gestaan als voorzitter van Voetbalvereniging DVVC nam Johan Heijmans tijdens de op woensdag 10 oktober gehouden jaarvergadering afscheid als bestuurder van de groenwitten. In die periode is Johan Heijmans op een zeer gemotiveerde en inspirerende wijze het boegbeeld geweest van DVVC. Uiteraard ging die periode gepaard met ups-and-downs, zowel op het sportieve als het menselijke vlak. Op de hem kenmerkende wijze gaf Johan in zijn afscheidswoord aan dat zijn “rugzakje” aan ervaringen vol was en dat hij samen met echtgenote Marlies op een ander wijze invulling wil geven aan zijn kostbare vrije tijd.

Na 5 jaar aan het roer te hebben gestaan als voorzitter van Voetbalvereniging DVVC nam Johan Heijmans tijdens de op woensdag 10 oktober gehouden jaarvergadering afscheid als bestuurder van de groenwitten. In die periode is Johan Heijmans op een zeer gemotiveerde en inspirerende wijze het boegbeeld geweest van DVVC. Uiteraard ging die periode gepaard met ups-and-downs, zowel op het sportieve als het menselijke vlak. Op de hem kenmerkende wijze gaf Johan in zijn afscheidswoord aan dat zijn “rugzakje” aan ervaringen vol was en dat hij samen met echtgenote Marlies op een ander wijze invulling wil geven aan zijn kostbare vrije tijd.

 

Namens de gehele vereniging bedankte vicevoorzitter Jan Oerlemans hem voor zijn tomeloze inzet voor de vereniging en hij liet dit uiteraard vergezeld gaan met een flesje wijn en een boeket bloemen. Omdat nog geen opvolger is gevonden voor de invulling van het voorzitterschap zal vicevoorzitter Jan Oerlemans deze taken voorlopig op zich nemen. Ook tijdens de jaarvergadering nam Carla van Delft afscheid als lid van het hoofdbestuur. Vele jaren heeft Carla zitting genomen in het bestuur. Tevens is Carla vele jaren jeugdleidster geweest. Jeugdcommissielid Gerard Emons en vicevoorzitter Jan Oerlemans bedankte haar voor de vele jaren van getrouw DVVC’ster. Beide ex bestuursleden zullen begin volgend jaar, tijdens de vrijwilligersavond, uitvoerig in het zonnetje gezet worden.