Regeling voor starters op de koopwoningmarkt.

Ingezonden 15 oktober Op donderdag 11 oktober heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om de bestaande starterregeling voor koopwoningen te continueren. Dit was een wens die raadsbreed geuit is en het College is in staat gebleken om deze wens te honoreren. Het hoeft geen betoog dat stimulering van de koopmarkt – en daarmee samenhangend de bouwwereld een steuntje in de rug geven – op dit moment een harde noodzaak is. Deze Dongense starterregeling geldt als één van de betere in Nederland op dit gebied.Hoe werkt de regeling?Door gebruik te maken van deze regeling is het voor starters makkelijker een woning te kopen. Ze kunnen van de gemeente een lening krijgen waardoor in eerste instantie de maandlasten lager zijn en het krijgen van een hypotheek makkelijker wordt. Na een aantal jaren, wanneer het inkomen hoger is, wordt begonnen met aflossen van de gemeentelijke lening. De gemeente geeft vervolgens het deel dat afgelost wordt weer door aan een nieuwe starter. Zo houdt de regeling zichzelf in stand.Wat verandert er?In de nieuwe regeling zijn een aantal veranderingen aangebracht. Vanaf nu is het hele bedrag een lening, daar waar in het verleden er een subsidie van € 3000,- verstrekt werd naast de lening. Op initiatief van het CDA wordt er nu geen maximum aantal leningen meer verstrekt, maar is er een maximum bedrag beschikbaar. In combinatie met de gedaalde woningprijzen kunnen hierdoor meer mensen gebruik maken van deze regeling. Nieuw is ook dat de regeling ook openstaat voor starters uit omliggende gemeentes, daar waar de oude regeling open stond voor alleen Dongense starters. Het betreft hier gemeentes uit de regio “Hart van Brabant”, waar Dongen al op verschillende onderwerpen als bijvoorbeeld economie en toerisme mee samenwerkt. Naast het feit dat het recht van vrije vestiging van EU-burgers ook in Dongen van toepassing is,biedt de regeling om deze alleen voor eigen inwoners open te stellen geen soelaas. Het goed dat Dongen oog heeft voor haar eigen toekomst door zoveel mogelijk jongeren een plaats te geven in haar gemeente,want voor een goede toekomst is een evenwichtige verdeling qua leeftijd noodzakelijk. Doen we Dongense starters hiermee tekort ? Nee, juist door maximale benutting van de huidige regeling, wordt de regeling naar de toekomst toe gegarandeerd.

Ingezonden 15 oktober
Op donderdag 11 oktober heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om de bestaande starterregeling voor koopwoningen te continueren. Dit was een wens die raadsbreed geuit is en het College is in staat gebleken om deze wens te honoreren. Het hoeft geen betoog dat stimulering van de koopmarkt – en daarmee samenhangend de bouwwereld een steuntje in de rug geven – op dit moment een harde noodzaak is. Deze Dongense starterregeling geldt als één van de betere in Nederland op dit gebied.

Hoe werkt de regeling?
Door gebruik te maken van deze regeling is het voor starters makkelijker een woning te kopen. Ze kunnen van de gemeente een lening krijgen waardoor in eerste instantie de maandlasten lager zijn en het krijgen van een hypotheek makkelijker wordt. Na een aantal jaren, wanneer het inkomen hoger is, wordt begonnen met aflossen van de gemeentelijke lening. De gemeente geeft vervolgens het deel dat afgelost wordt weer door aan een nieuwe starter. Zo houdt de regeling zichzelf in stand.

Wat verandert er?
In de nieuwe regeling zijn een aantal veranderingen aangebracht. Vanaf nu is het hele bedrag een lening, daar waar in het verleden er een subsidie van € 3000,- verstrekt werd naast de lening. Op initiatief van het CDA wordt er nu geen maximum aantal leningen meer verstrekt, maar is er een maximum bedrag beschikbaar. In combinatie met de gedaalde woningprijzen kunnen hierdoor meer mensen gebruik maken van deze regeling. Nieuw is ook dat de regeling ook openstaat voor starters uit omliggende gemeentes, daar waar de oude regeling open stond voor alleen Dongense starters. Het betreft hier gemeentes uit de regio “Hart van Brabant”, waar Dongen al op verschillende onderwerpen als bijvoorbeeld economie en toerisme mee samenwerkt. Naast het feit dat het recht van vrije vestiging van EU-burgers ook in Dongen van toepassing is,biedt de regeling om deze alleen voor eigen inwoners open te stellen geen soelaas. Het goed dat Dongen oog heeft voor haar eigen toekomst door zoveel mogelijk jongeren een plaats te geven in haar gemeente,want voor een goede toekomst is een evenwichtige verdeling qua leeftijd noodzakelijk. Doen we Dongense starters hiermee tekort ? Nee, juist door maximale benutting van de huidige regeling, wordt de regeling naar de toekomst toe gegarandeerd.