Certificaten nieuwe mijlpaal voor Energie Dongen.

Dongen, 10 oktober 2012 – Woensdagavond vond in de Cammeleur het Energiecafé plaats. Eén van de onderdelen van het programma was het uitreiken van certificaten aan leden die de afgelopen maanden zonnepanelen op hun daken hebben laten installeren door Energie Dongen. Het uitreiken van de certificaten is een nieuwe mijlpaal in de ontwikkeling van Energie Dongen. De eerste was voor René Roovers, de man die vanaf het begin zeer actief betrokken is bij het zonnepanelenproject van Energie Dongen.

Dongen, 10 oktober 2012 – Woensdagavond vond in de Cammeleur het Energiecafé plaats. Eén van de onderdelen van het programma was het uitreiken van certificaten aan leden die de afgelopen maanden zonnepanelen op hun daken hebben laten installeren door Energie Dongen. Het uitreiken van de certificaten is een nieuwe mijlpaal in de ontwikkeling van Energie Dongen. De eerste was voor René Roovers, de man die vanaf het begin zeer actief betrokken is bij het zonnepanelenproject van Energie Dongen.

 

Energie Dongen is een coöperatie van, voor en door haar leden met als doel betaalbare, eigen en duurzame energie te organiseren voor alle inwoners van Dongen. De eerste stap die Energie Dongen gezet heeft is het collectief inkopen en installeren van zonnestroom-installaties. Door de gezamenlijke aanpak levert dat voordeel op bij de inkoop. Een deel van het collectieve voordeel gaat in een lagere prijs meteen naar de leden en een ander deel wordt aan deze leden uitgekeerd in de vorm van ledencertificaten.

 

 

Deze ledencertificaten zijn waardepapieren waarop in de toekomst winst kan worden uitgekeerd en die hun waarde behouden. Maar het belangrijkste is dat met het geld dat hiermee ingelegd wordt, Energie Dongen weer andere collectieve zonne-installaties kan gaan aanleggen op daken van bijvoorbeeld clubhuizen, sportverenigingen, ondernemers, boeren of juist individuele installaties bij andere leden van Energie Dongen die het geld niet meteen op de plank hebben liggen. Medio 2013 zal het eerste collectieve project van Energie Dongen worden gerealiseerd.