Dongense ondernemers, Dongens belang.

Ingezonden 1 oktober 2012

Ingezonden 1 oktober 2012

Er is een nieuw plan opgesteld om de positie van ondernemers in Dongen te versterken. In overleg met Dongense ondernemers is vastgesteld waar de sterktes en de zwaktes van onze gemeente liggen. Er zijn 19 acties benoemd waaraan gewerkt gaat worden. Deze acties moeten de bedrijvigheid versterken. En dat is belangrijk. Voor de Dongense VVD is het duidelijk, dat de ondernemers de basis zijn voor werkgelegenheid van onze inwoners.

In het nieuwe beleidsplan komt een groot aantal speerpunten uit het programma van de Dongense VVD terug. Dongen is een ‘boodschappendorp’. Voor de detailhandel is het belangrijk dat we kunnen beschikken over gratis parkeren. Toeristenbelasting levert ons geen voordeel op. Wij willen toerisme en het toeristische ondernemerschap door ondernemers en culturele organisaties mogelijk maken. Dat geldt ook voor onze ondernemers in de groene ruimte, de landbouwsector. De industrieterreinen moeten aantrekkelijk en duurzaam worden ingericht. Voor deze terreinen is een belangrijk thema het benutten van leegstaande accommodaties.

Een echt speerpunt is het schrappen van onnodige regels. De ambtelijke organisatie van de gemeente Dongen moet meewerken als ondernemers vragen hebben of plannen willen uitvoeren. Uit onderzoek is gebleken, dat de service wel wat verbeterd kan worden. De gemeente moet meer meedenken met de ondernemer. Een centraal meldpunt voor ondernemend Dongen maakt communicatie een stuk gemakkelijker. En ook de website moet worden verbeterd.  Kortom: de gemeentelijke organisatie van Dongen moet meer denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.

Er ligt nu een goed plan met duidelijke maatregelen om de positie van de Dongense ondernemers te versterken. De Dongense VVD wil, dat het college en haar ambtenaren
een maal per kwartaal met een vertegenwoordiging van de Dongense ondernemers om de tafel gaat zitten om de voortgang te bespreken. Daarnaast willen wij, dat de Gemeenteraad elk jaar een verslag krijgt over de vorderingen. In het belang van iedereen verdienen de Dongense ondernemers alle aandacht van de politiek.

Pieter Brooijmans,
Dongense VVD.