Update: Gemeente Dongen ‘van zak naar bak’

Foto: Jan Hof

Deze weken worden de nieuwe containers uitgedeeld aan de inwoners. Het merendeel van de inwoners ontvangt drie containers van 180 liter voor het aanbieden van huishoudelijk afval; 1 container voor restafval, 1 container voor gft-afval en 1 container voor papier.

Heeft u nog geen container gehad? Dat kan. De gemeente is nog t/m 5 december bezig met het uitdelen van de containers. Daarnaast zijn er huishoudens die hun afval voortaan moeten aanbieden in ondergrondse containers. Momenteel wordt er hard gewerkt om de 90 nieuwe ondergrondse containers te plaatsen en gebruiksklaar te maken. Voor een aantal zaken met betrekking tot de veranderingen in de afvalinzameling willen we graag even uw aandacht vragen.

Lever uw oude groenbak in!
De oude gft-containers halen wij op. In de brief die u heeft ontvangen waarin staat wanneer u de nieuwe containers krijgt, staat ook op welke datum wij uw oude gft-container(s) ophalen. Bij deze brief krijgt u één sticker welke u als reminder op de oude container(s) kan plakken. Uw oude container (of containers) wordt op de inzameldag of uiterlijk 24 uur later opgehaald. Echter, nogal wat inwoners leveren hun oude groenbak (gft-container) niet in. Mogelijk denkt u; “handig zo’n extra groenbak!”. De huidige, oude gft-containers bevatten echter geen chip en deze oude groene bakken worden vanaf 1 januari 2016 niet meer geleegd. Dus u heeft er dan niets meer aan. Wanneer u ze nu alsnog op straat zet voor definitief ophalen, worden ze gratis opgehaald. Wanneer u zich later bedenkt worden er extra
kosten gemaakt. Daarom: zet ze nu aan straat, lever ze nu in!

Deksels sluiten niet altijd goed
De gemeente heeft via verschillende kanalen vernomen dat de deksels van de nieuwe containers niet altijd goed sluiten. De leverancier van de containers heeft bij ons aangegeven dat tijdens het transport bepaalde deksels kunnen vervormen waardoor deze niet meer goed sluiten. Tijdens de montage en de levering van de containers wordt in zo’n geval dit deksel in de goede positie gewrongen. Door de koude neemt de kunststof echter niet meteen de gewenste vorm aan waardoor dit deksel kan blijven open staan. Na verloop van tijd zal dit deksel straks, mede door zijn eigen gewicht, goed afsluiten. De buitentemperatuur speelt hierin echter wel een rol.

Hoe laat mogen de containers aan straat?
U mag de container op de dag voorafgaand aan de inzameldag vanaf 20.00 uur aan straat zetten. De container moet op de inzameldag uiterlijk om 07.30 uur aan straat staan wilt u er van verzekerd zijn dat u op tijd bent met het aanbieden van uw afval. De container moet zo spoedig mogelijk na lediging, maar uiterlijk om 22.00 uur op de inzameldag van straat worden gehaald. Bied de container op de juiste manier aan. Dat wil zeggen: met het handvat naar de straatkant en met de klep dicht (er mag geen afval uit steken).

Wat mag er wel/niet in welke bak:
Restafval
Wat mag wel in de restafvalcontainer: afval dat niet herbruikbaar is, zoals vervuild papier, (kapot)
serviesgoed en stofzuigerzakken. Wat mag niet in de restafvalcontainer: klein chemisch afval en asbest. Al het afval dat herbruikbaar is zoals papier, gft-afval, glas en plastic verpakkingsafval. Puin en hout. Frituurvet. Elektrische
apparaten.

Papier
Wat mag wel in de papiercontainer: alle kranten, tijdschriften, pakjes van macaroni, hagelslag enz, eierdozen, brieven en enveloppen en boeken. Wat mag niet in de papiercontainer: vervuild papier zoals keukenpapier, wc-papier, zakdoekjes, pizzadozen, geplastificeerd papier en behang. Alles wat niet in de papiercontainer mag, kunt u in de grijze container gooien. Behalve dan het hieronder vermelde GFT en plastic verpakkingen

Gft-afval
Wat mag wel in de gft-container: al uw klein tuinafval, bloemen en kamerplanten, alle etensresten uit de keuken, zoals snijafval en gekookte etensresten. U mag dit verpakken in een composteerbare zak.Wat mag niet in de gft-container: tuinaarde en zand, potten van kamerplanten en plastic zakken met gft-afval. U kunt wel de zak leeggooien en de vervuilde plastic zak naar de kunststofafval container brengen.

Plastic verpakkingsafval
Plastic verpakkingsafval kunt u wegbrengen naar de oranje containers. Deze staan bij de supermarkten op diverse plaatsen in de gemeente. U kunt plastic verpakkingsafval ook gratis wegbrengen naar de milieustraat. Wat mag wel bij plastic verpakkingsafval: alle plastic tasjes, plastic verpakkingen voor levensmiddelen, flacons voor sauzen, flessen voor was- en schoonmaakmiddelen en plastic plantenpotten. Wat mag niet bij plastic verpakkingsafval: plastic verpakkingen met inhoud, piepschuim, harde plastic zoals speelgoed, tuinmeubelen en gereedschap.

Inzameling laatste weken van het jaar:
– t/m week 52 laden we ook nog restafval d.m.v. huisvuilzakken, maar het heeft onze voorkeur om al zoveel mogelijk de containers te gebruiken.
– Vanaf week 53 (28 december) mogen er alleen nog maar minicontainers gebruikt worden.Geen afvalzakken meer dus.
– Op 2 januari 2016 wordt geen oud papier ingezameld

Waar kan ik een melding maken of vragen stellen?
Heeft u nog vragen over de werkzaamheden met betrekking tot de nieuwe containers? Wilt u een
melding maken of heeft u een klacht? Bel dan naar het gratis informatienummer 0800 – 400 20 50. Dit
nummer is op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur.

Reacties