Subsidie voor 2016 aanvragen?

Subsidie voor 2016 aanvragen? Vul het formulier voor 1 september in. Subsidieaanvragen van organisaties en verenigingen voor het jaar 2016 moeten uiterlijk 1 september 2015 in het bezit van de gemeente zijn. Dit geldt voor de projectsubsidies.

Indienen
U kunt een subsidie aanvragen door het aanvraagformulier (Word, 21 kB) in te vullen. Vul dit formulier svp volledig in en stuur het naar:

Gemeente Dongen
Team Beleid
Postbus 10153
5100 GE DONGEN

U kunt uw aanvraag ook mailen naar [email protected] t.a.v. Marlou van Meeuwen.

Wanneer weet u of u in aanmerking komt voor subsidie?
Het college van B&W verzendt de beschikking voor basis- en projectsubsidies binnen 6 weken nadat de subsidieplafonds zijn vastgesteld door de raad en uiterlijk voor 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie is aangevraagd.

Meer informatie
De algemene regels voor het toekennen van subsidie kunt u vinden in de Subsidieverordening Dongen. U kunt deze vinden op www.overheid.nl. Ook kunt u op deze website de beleidsregels vinden voor het toekennen van subsidie per onderwerp.

Reacties