HOOP!

Foto:

Ikzelf sta je terzijde, ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat. Genesis 28:15

Zondag 20 september komen we weer samen in het Cambreurcollege. De muziek wordt verzorgd door het muziekteam van hoop! o.l.v. Jasper Otten. Philip van Kesteren zal spreken. Er is opvang voor de kinderen van 0-4 jaar (crèche) en een eigen programma voor alle kinderen die op de basisschool zitten (groep 1 t/m groep 8).

Je bent van harte welkom in het Cambreurcollege. De dienst start om 10.00 uur. Mgr Schaepmannlaan 13