Ingezonden: D66 Dongen wil meedoen aan het Schone Lucht Akkoord

Foto: Pixabay License/Engin_Akyurt

Ingezonden door D66 Dongen

Gemiddeld leven Nederlanders door luchtverontreiniging negen maanden korter en jaarlijks overlijden ongeveer 11.000 mensen vroegtijdig als gevolg van blootstelling aan luchtverontreiniging. Het doel van het Schone Lucht Akkoord is om in 2030 minimaal 50% gezondheidswinst te behalen door als Rijk, provincies en gemeenten gezamenlijk de luchtkwaliteit te verbeteren.

D66 vindt een schone lucht erg belangrijk voor de inwoners van Dongen. Schone lucht is noodzakelijk, helemaal voor mensen met overgevoelige luchtwegen zoals bij astma. Daarom willen wij graag dat onze gemeente zich verbindt aan het Schone Lucht Akkoord. Onze motie voor onderzoek naar aansluiting bij het landelijke akkoord werd door de hele gemeenteraad aangenomen.

Tot onze spijt adviseert het college de gemeenteraad nu nog niet aan het Schone Lucht Akkoord mee te doen. Er zou geen geld zijn voor de benodigde ambtelijke capaciteit en monitoring. D66 betreurt dit standpunt, omdat ook Dongen kan bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Het Schone Lucht Akkoord vraagt geen grote investeringen van gemeenten. In de basis wordt aan gemeenten gevraagd om de gezondheidsambities uit het akkoord te onderschrijven en op te nemen in gemeentelijk beleid. Zo kan de gemeente al veel sturen. Dit kost niets extra’s. Denk hierbij aan de verplichte inzet van emissie-loos bouwmateriaal, het weren van sterk vervuilende motorvoertuigen uit het centrum en het beperken van de maximumsnelheid in de bebouwde kom of het voorlichting geven over stookgedrag (houtkachels en -haarden zijn goed voor 23% van de fijnstof uitstoot in Nederland). Bovendien wordt er door het Rijk extra geld beschikbaar gesteld voor deelnemers aan het akkoord.

Voor D66 Dongen staat vast dat onze lucht schoner kán en móet. Daarom blijven wij ons hard maken voor deelname aan het Schone Lucht Akkoord. Hierbij is het uitgangspunt: begin klein met initiatieven die passen bij de Dongense situatie en zet in op monitoring zodat de effecten zichtbaar worden.
Namens de fractie van D66 Dongen,

Joeri de Jong
[email protected]
www.d66dongen.nl

Reacties