Ingezonden: Algemene ledenvergadering Volkspartij Dongen druk bezocht

Foto: VPD

Ingezonden door Volkspartij Dongen

Deze week vond de algemene ledenvergadering van de Volkspartij Dongen plaats. Normaal gesproken vindt deze in april plaats. Echter in verband met de Corona-maatregelen was deze uitgesteld. Ondanks het uitstel was de belangstelling er in de grote zaal van de Cammeleur niet minder om. Nagenoeg alle beschikbare plaatsen waren bezet. Tijdens de ALV werd door het bestuur terug geblikt op het bestuursjaar 2019 en natuurlijk al met een schuin oog vooruitgekeken naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Dit lijkt nog ver weg maar over een jaar moeten de campagne al opgestart worden. Het bestuur kijkt terug op een succesvol 2019.

In de fractie en steunfractie is extra aandacht besteed aan de onderlinge samenwerking. Dankzij het gebruik van moderne hulpmiddelen werpt dit duidelijk zijn vruchten af. In het tweede jaar na de gemeenteraadsverkiezingen staat er een goed ingewerkte en gedegen fractie die goed op elkaar ingespeeld is.

Rene Jansen voert dankzij een goede voorbereiding zijn functie als wethouder met trots en verve uit. Hij is actief aanwezig in de Dongense samenleving en bij de Dongense verenigingen waardoor signalen snel doorkomen en direct opgepakt kunnen worden.

Tijdens de ALV zijn natuurlijk ook de jubilarissen gehuldigd. Speciale aandacht was er voor Toon Ariens. Hij is inmiddels 50 jaar lid van de VPD. Tijdens deze 50 jaar heeft hij tal van functies bekleed en zich nadrukkelijk bezig gehouden met de opbouw van de Volkspartij.

Vanwege de corona maatregelen werd de afsluitende informele borrel op gepaste afstand van elkaar gehouden. Dankzij de voorzieningen in de Cammeleur was dit goed mogelijk.
Als bestuur van de Volkspartij Dongen willen we iedereen bedanken die op welke manier dan ook aan het succes heeft meegewerkt, en daarmee mee gewerkt heeft aan een gemeente waar het prettig leven is.

We hopen dat iedereen zich ook de komende periode op eenzelfde manier blijft inzetten.
Bestuur VPD

Reacties