Ingezonden: D66, over het belang van afval (en grondstoffen)

Foto:

Ingezonden: D66, over het belang van afval (en grondstoffen)

Afgelopen donderdag werd in de gemeenteraad van Dongen het uitvoeringsplan grondstoffen behandeld. Voor D66 een belangrijk thema, omdat veel van het afval dat we produceren perfect kan dienen als grondstof voor nieuwe producten. Zo verminderen we de hoeveelheid afval wat verbrand moet worden en dragen we bij aan een circulaire economie, het hergebruiken van producten.

Op dit moment produceert een inwoner in Dongen gemiddeld 170 kg restafval per jaar. Landelijk is afgesproken dat dit fors omlaag moet, deze afspraak staat in de VANG doelstellingen. VANG staat voor Van Afval Naar Grondstof. In deze doelstellingen is opgenomen dat er in 2025 nog maar 30 kg restafval per persoon per jaar geproduceerd mag worden. Dit is een grote opgave, maar het is mogelijk als we al onze afvalstromen goed scheiden. In Dongen willen we als tussenstap in 2021 naar 100 kg restafval per persoon. Daarnaast gaat de gemeente samen met inwoners onderzoeken hoe we de stap naar 30 kg restafval per persoon gaan maken.

Waarom is dit nou zo belangrijk? Allereerst zorgen we er door beter te scheiden voor dat we minder afval hoeven te verbranden. Dit is beter voor het milieu. Daarnaast stijgen de kosten van het verbranden van afval in de komende jaren enorm. Als we in Dongen minder restafval produceren, worden de kosten voor de afvalverwerking lager. Dat merkt u in uw portemonnee. Ook verkopen we als gemeente bepaalde afvalstromen die we scheiden zoals PMD, papier en GFT aan verwerkers die daar nieuwe grondstoffen van kunnen maken. Dit levert de gemeente geld op en zorgt ervoor dat we het milieu minder belasten.

Wat gaat er veranderen? Ten opzichte van het oude systeem zijn er een paar dingen die veranderen: grijze containers worden nog maar 1 keer in de 4 weken opgehaald, PMD containers bij de supermarkten verdwijnen op termijn, het aantal “tikken” voor ondergrondse containers worden verlaagd en bij hoogbouw komt er een GFT bak.

Voor D66 is het belangrijk om de servicegerichtheid naar inwoners te verhogen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat gemeenten waar het systeem gebruiksvriendelijk is, het aantal kilo restafval daalt. Daarom hebben we er samen met de Ouderen Partij, VVD, VPD en PvdA voor gezorgd dat PMD voortaan wekelijks aan huis wordt opgehaald. Helaas was er geen meerderheid voor ons voorstel om als proef in de zomermaanden iedere week de GFT bak op te halen. Gelukkig heeft de wethouder ons wel beloofd dat ouderen en mensen met een lichamelijke beperking meer “tikken” krijgen voor de ondergrondse containers. Zij hebben namelijk vaak meer moeite om een volle vuilniszak te dragen en op deze manier kunnen zij hun restafval in kleinere zakken naar de containers brengen.

De bedoeling is dat het nieuwe ophaalsysteem na de zomer van start gaat. In de komende tijd gaat de gemeente communicatie richting haar inwoners opzetten. D66 hecht veel waarde aan goede communicatie en zal dit blijven volgen. Mocht u iets opvallen of loopt u tegen problemen aan, dan horen wij dat graag.

Reacties