Ingezonden: D66 wil goede hulp voor gezinnen met kinderen en schulden. Coalitiepartijen vinden dit niet nodig!

Foto:

Ingezonden:  Na ruim 8 maanden vertraging kwam afgelopen donderdag eindelijk het beleidsplan schuldhulpverlening in de gemeenteraad aan de orde.

In de voorbereiding heeft D66 veel vragen gesteld omdat het beleidsplan naar haar mening simpelweg tekort schiet! Samen met de andere oppositiepartijen CDA en De Oudenpartij voor Dongen, werd aan het gemeentebestuur gevraagd om extra aandacht te hebben voor de situaties waarin gezinnen met kinderen in de schulden zitten. VVD, de Volkspartij Dongen en zelfs de Partij van de Arbeid vonden dit helaas niet nodig!

Het beleidsplan schuldhulpverlening is een wettelijk verplicht beleidsplan waarin gemeenten moeten vastleggen hoe zij de schuldhulpverlening gaan regelen. Omdat de overheid het belangrijk vindt dat er voor gezinnen met inwonende kinderen extra aandacht is, is er in de wet een aparte regel opgenomen die voorschrijft dat gemeenten in het beleidsplan speciaal moeten omschrijven hoe de schuldhulpverlening voor gezinnen met inwonende kinderen geregeld wordt.

Omdat het gemeentebestuur naar mening van D66 zeer minimaal voldoet aan die wettelijke verplichting en geen blijk geeft van een daadwerkelijke beleidsvisie voor deze gezinnen, heeft D66 samen met de ander oppositiepartijen een motie ingediend om het beleidsplan te wijzigen en wel voldoende aandacht voor gezinnen met inwonende kinderen te krijgen.

Kinderen van wie de ouders schulden hebben, lopen een grotere kans om niet mee te kunnen doen aan sporten, niet gezond te eten, stress van de ouders te ervaren en sociaal afgezonderd te raken van andere kinderen. Kortom: de basis om als kind fijn op te kunnen groeien, kan door schulden van de ouders kapot worden gemaakt.

Veel ouders met schulden willen dat hun kinderen daar geen last van hebben en zijn vaak extra gemotiveerd om dit op te lossen. Met de motie hebben D66, CDA en de Ouderenpartij voor Dongen nadrukkelijk gevraagd om aandacht voor deze extra kwetsbare groep. Helaas vonden de VVD, de Volkspartij Dongen en de Partij van de Arbeid dit niet nodig en laten deze gezinnen staan waar zij nu staan.

D66 vindt nog steeds dat in Dongen gezinnen met inwonende minderjarige kinderen en schuldenproblematiek meer aandacht verdienen en wij zullen hiervoor ons best blijven doen. Wij gaan hiervoor, doen jullie mee?

Laat jezelf horen via [email protected] en ga samen met ons de strijd aan!

Reacties