Ingezonden: ‘Eens, maar toch niet’

Foto: CC0 Creative Commons

Ingezonden door de Dongense VVD

Eens, maar toch niet
Met meerderheid van stemmen is de programmabegroting van Dongen voor 2019 aangenomen. De begroting geeft een overzicht van de plannen en de daarbij behorende besteding van het geld: ruim €56 miljoen. De voltallige oppositie heeft tegengestemd. Dat is bijzonder, omdat inhoudelijk over de plannen voor 2019 weinig is opgemerkt. Een van de oppositiepartijen gaf zelfs met zoveel woorden aan, dat ze heel veel van hun programma herkennen in de plannen.

Risico’s op lange termijn
De begroting is het jaarplan voor Dongen met daarbij een financiële doorkijk naar de drie opvolgende jaren. De kritiek van de oppositie was met name gericht op de lange termijn risico’s van de financiële positie van Dongen. Dit aspect is zeker niet nieuw. De coalitie van VPD, PvdA en Dongense VVD heeft dit ook onderkend bij het opstellen van het bestuursakkoord, in mei van dit jaar.

Naar onze mening heeft de financiering van de ambities op lange termijn extra aandacht nodig. Om die reden is besloten een onderzoek uit te voeren, de zogenaamde stresstest. Deze test is inmiddels uitgevoerd. Aan de hand van de uitkomsten zal in overleg met de gemeenteraad het komende half jaar worden gebruikt om tot oplossingen te komen.

Constructief
In de tussentijd gaan we in 2019 aan de slag met een volledig sluitende begroting, met zelfs nog een financiële buffer voor onvoorziene uitgaven in het sociaal domein. De afspraken over hoe om te gaan met de financiële risico’s na 2019 zijn gemaakt. De plannen ondervonden brede steun. Desondanks kon de oppositie de begroting niet steunen. Dat is bijzonder, en tegelijkertijd jammer.  De Dongense VVD hecht zeer aan financiële degelijkheid. Wij zullen meewerken aan een goede invulling van onze lange termijn plannen, en nodigen de oppositie uit daaraan constructief mee te werken. Want wij zijn Dongen.

Pieter Brooijmans,
Fractievoorzitter Dongense VVD.

Reacties

article
102093
Ingezonden door de Dongense VVD Eens, maar toch niet Met meerderheid van stemmen is de
https://dongen.nieuws.nl/dn-ham-vandaag/20181114/ingezonden-eens-toch/
2018-11-14T08:39:59+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/88/2018/11/02090423/geldkistjegroot.jpg
D'n Ham Vandaag