Nieuwe vragen van D66 over bodemverontreiniging TUF

Foto:

Ingezonden

Grond bij TUF Recycling verontreinigd; D66 heeft nieuwe vragen
Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Dongen heeft vast moeten stellen dat er zware metalen zitten in de grond waarop TUF Recycling is gevestigd: er is sprake van verontreiniging. De fractie van D66 vraagt zich af waarom het college nu niet meteen doorpakt en nog steeds de bal bij TUF Recycling laat liggen.

Voor de brand van 11 oktober was er al sprake van verontreinigde grond: er blijken zware metalen (zink en cadmium) in de grond terecht te zijn gekomen. Door de brand is deze bodemverontreiniging mogelijk toegenomen. Op grond van de wettelijke bevoegdheden van het college, kan het college nu maatregelen nemen om het milieu en de leefomgeving te beschermen. Verontreiniging zou bijvoorbeeld in het drinkwater terecht kunnen komen.

Het college blijft echter de verantwoordelijkheid leggen bij TUF Recycling. En hoewel het bedrijf natuurlijk de verantwoordelijkheid zou moeten dragen, blijkt uit het verleden dat dit niet gebeurt. D66 vraagt zich dan ook af waarom de gemeente nu niet sneller ingrijpt met het gedrag van TUF in het achterhoofd.

D66 zal in de opiniërende vergadering van 15 november opnieuw vragen stellen over dit onderwerp. Wij zullen ons in blijven zetten om dit dossier tot een zo goed mogelijk einde te brengen voor de inwoners van Dongen.

Namens de fractie van D66 Dongen,

Marieke Schouten, fractievoorzitter

Reacties

article
101911
Ingezonden Grond bij TUF Recycling verontreinigd; D66 heeft nieuwe vragen Het College van burgemeester en
https://dongen.nieuws.nl/dn-ham-vandaag/20181108/nieuwe-vragen-d66-bodemverontreiniging-tuf/
2018-11-08T20:43:22+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/88/2018/10/12171815/tufbr4.jpg
D'n Ham Vandaag