De Volkspartij Dongen aan het woord

Foto: VPD

Ingezonden Graag nemen wij u mee in een aantal ontwikkelingen. Allereerst een terugblik op de Provinciale Staten verkiezingen. Voor het eerst zijn we meegegaan in een samenwerkingsverband van Brabantse lokale partijen, Lokaal Brabant. Mede door uw stem is één zetel binnengehaald. Een mooi resultaat, alhoewel we op meer hadden gehoopt.

Maar wij zijn super tevreden dat we in de gemeente Dongen procentueel de hoogste score hebben weten neer te zetten van Lokaal Brabant. Bijna 500 kiezers hebben hun stem uitgebracht op Denise en René, en dat geeft vertrouwen. Zij gaan dan ook zeker hun best doen om binnen de provincie de lokale belangen stevig neer te zetten. Bedankt voor uw stem!

Het nut van een goede band met de provincie is duidelijk bij de N629 (Heistraat). De provincie wordt hier bevoegd gezag, en zal samen met de gemeenten Dongen en Oosterhout de beslissingen nemen. Volkspartij Dongen is en blijft in dit traject voorstander van Bundeling Zuid en zal dit ook blijven zeggen.

Samenwerking binnen de regio is ook belangrijk voor een goede invulling van de taken in het sociale domein. De sociale agenda is voor de fractie enorm belangrijk. We houden daarom vast aan “geld voor de zorg, aan zorg besteden”. Mogelijke overschotten aan het einde van het jaar blijven in het sociale domein. Financiële risico’ s in de jeugdzorg worden nauwkeurig gevolgd om problemen te voorkomen. Er zijn goede ontwikkelingen geweest. Als fractie(vertegenwoordiging) hebben we constructief gesproken met onder andere de WMO-adviesraad en stichting Arm in Arm. Hun deskundige mening telt wel degelijk mee in onze overwegingen.

De afgelopen periode is er flink wat publiciteit geweest over belangrijke ontwikkelingen binnen onze gemeente. Zoals de ontwikkelingen in Dongen-Vaart, de oplossingen voor de Beljaart, de MFA of bv. de Hulp bij Huishouden. De Volkspartij Dongen neemt hier vanuit het coalitieakkoord, en het eigen verkiezingsprogramma, heldere standpunten over in. Waarbij we goed luisteren naar de geluiden binnen onze gemeenschap.

De toekomst van Dongen wordt gelukkig niet alleen binnen de muren van het gemeentehuis bepaald. In overleg met vele betrokkenen gaan we een visie voor de toekomst ontwikkelen. De Volkspartij Dongen roept dan ook iedereen op, om mee te doen met dit onderzoek! In Dongen doen we dingen samen en Samen Pakken we Kansen!

Ingezonden door Volkspartij Dongen

Reacties