Wethouder Panis: ‘ Wij laten mensen niet in de steek’ 

Foto:

Teleurstelling bij het CDA en een tegenstem van het Democratisch Podium. Het besluit over de keuzenota WMO, Jeugdwet en Participatiewet kwam maandag tijdens de gemeenteraadsvergadering niet zonder slag of stoot tot stand. Bij het CDA zat de pijn vooral in het WMO-verhaal en dan met name de Hulp bij Huishouden. Voor mensen die alleen maar hulp nodig hebben bij het schoonmaken, vervalt per 1 januari de tegemoetkoming. Zij moeten hun heil zoeken op de particuliere markt. 

Het Democratisch Podium wilde helemaal niet instemmen met de keuzes die in de nota voorgesteld worden. ‘Binnen twee weken gaan we nu vergaande beslissingen nemen die de leefwereld van onze inwoners raken. We hebben totaal geen inzicht in de effecten van deze beslissingen en het liefst zouden we ons dan ook onthouden van stemming. Maar we staan met onze rug tegen de muur en daarom nemen wij nu een duidelijk besluit en stemmen wij tegen,‘ zo verklaarde Martin Montens .   
Voor de Volkspartij waren de vele onzekerheden juist een reden om wel met de nota in te stemmen. ‘Er zijn nog veel onduidelijkheden en we krijgen te weinig geld van het Rijk. Daarom is het juist zo belangrijk om nu goede keuzes te maken’ zo betoogde Ali Türkyilmaz. 
wmo
Financieel risico
Het CDA wilde via een motie afdwingen om de wijziging in de Hulp bij Huishouden een half jaar uit te stellen. Volgens Rob Huijben kan het financiële gat dat daardoor ontstaat grotendeels worden opgevangen met  extra bijdragen die gemeenten nu bij het Rijk aan kunnen vragen en door de Bijzondere Bijstand. 
Maar de overige fracties wilden daar hun handen niet aan branden. 
‘Het is niet verstandig om de financiële  lat nu nog hoger te leggen’ vond VVD-woordvoerder Pieter Brooijmans en ook de PvdA en Volkspartij durfden er niet aan. ‘Uitstel kan ons geld kosten en dat vinden wij teveel risico’, aldus Maurice van Boxtel van de PvdA. 
Niet in de steek   
Wethouder Piet Panis putte zich uit in het geruststellen van de raad. ‘Ja, het klopt er zijn veel onzekerheden maar we moeten door. Op 1 januari moeten er drie nieuwe verordeningen liggen. Eind oktober zijn er drie grote informatiebijeenkomsten, met name ook gericht  op de Hulp bij Huishouden. Mensen krijgen daarvoor een persoonlijke uitnodiging. Wij geven dan ook tips over hoe cliënten financiële ondersteuning van de gemeente kunnen krijgen. Wij laten mensen niet in de steek, en zeker niet de meest kwetsbaren. Panis bevestigde dat er extra geld aangevraagd kan worden bij het Rijk. ‘Dat  gaan we dan ook zeker doen en dat geld zullen we ook voor deze nieuwe regelingen inzetten’ zo kwam hij het CDA tegemoet.
door: Bernadette Klerx

Foto’s: Jan Stads / Pix4Profs