CDA wil hulp bij huishouden niet zelf laten betalen

Foto:

Het CDA wil de nieuwe regeling voor Hulp bij Huishouden voorlopig uitstellen. Die tijd wil ze gebruiken om eens goed na te denken over mildere maatregelen. Vanaf 1 januari 2015 wordt de regeling Hulp bij Huishouden ingrijpend gewijzigd. Mensen die alleen hulp bij het schoonmaken nodig hebben, moeten dat voortaan zelf gaan betalen. Voor mensen die door een psychische oorzaak, zoals dementie of meervoudige handicap, hulp in het huishouden nodig hebben, krijgen die nog wel gewoon vergoed. 

Pijnlijke keuzes
Dat is een van de ( pijnlijke) keuzes die de gemeenteraad moet maken als gevolg van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het Rijk gaat de uitvoering van die wet per 1 januari overhevelen naar de gemeentes.  Gemeentes krijgen daarvoor  geld van het rijk, maar flink wat  minder dan voorheen. Dongen krijgt maar liefst € 700.000 minder. En dat geld moet ergens vandaan komen. 
De gemeenteraad besprak donderdag de diverse voorstellen van het College van B&W voor de  uitvoering van de nieuwe taken die de gemeente per 1 januari op zijn bordje krijgt. Naast de WMO zijn dat de Participatiewet en de Jeugdwet. De gemeenteraad was unaniem van mening dat  hier moeilijke en pijnlijke keuzes gemaakt  moeten worden, maar de meeste fracties beseften dat het niet anders kon. 
Onzekerheden
Martin Montens van het Democratisch Podium wilde eigenlijk helemaal nog geen keuzes maken. ‘Ik begrijp dat 1 januari dichtbij is, maar om nu zomaar op alle voorstellen ‘ja’ te zeggen, gaat me toch iets te snel. Je kunt ook eigenlijk nog niet echt kiezen, want er zijn nog zo veel  onzekerheden’. Wethouder Piet Panis had hier wel begrip voor, maar ‘we moeten nu echt  keuzes maken, want de verordeningen moeten op 1 januari klaar zijn.’ 
Voor het CDA was het onverteerbaar dat veel  ouderen Hulp bij het Huishouden nu zelf moeten gaan betalen. ‘Hulp bij Huishouden is bedoeld om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, maar deze maatregelen werken averechts’, zo betoogde CDA-raadslid Rob Huijben (foto). Deze maatregel is het resultaat van het weinig sociale kabinetsbeleid van PvdA en VVD.  Bij ons staat de mens en de zorg centraal en niet het geld’.  
Uitstel van executie
De wethouder  was helder in zijn antwoord.  ‘Natuurlijk kun je kiezen voor uitstel, maar dan zitten wij met een tekort van € 700.000. Ik nodig het CDA uit om aan te geven waar zij dat bedrag dan wil halen. Bovendien is het uitstel van executie. Op enig moment zul je toch een vervelend en pijnlijk besluit moeten nemen’. 
Rob Huijben liet zich echter niet uit het veld slaan. ‘Wacht u maar af; over twee weken komen wij met een voorstel’.