Raad schrikt van slechte financiële positie gemeente

Foto:

De gemeenteraad is flink geschrokken van de slechte financiële positie van de gemeente. Voor dit jaar stevent de gemeente al af op een  tekort van ruim € 650.000 en in dejaren daarna wordt dat niet veel beter. Het College gaat dan ook in sneltreinvaart op zoek naar maatregelen om in ieder geval die € 650.000 voor een groot deel of het liefst helemaal weg te werken. 

Grote ‘boosdoener’ voor dit financieel debâcle is de situatie van het grondbedrijf, zo bleek uit de reacties van de politieke partijen. Veel aangekochte, maar nog niet geëxploiteerde  gronden (zoals de Noorderlaan en Tichelrijt 3)  zijn flink in waarde gedaald en dat moest ‘in de boeken’bijgesteld worden. Maar ook de beoordeling van de accountants riep bij de fracties nogal wat vragen op. 
Desastreuze ontwikkeling
‘Het grote probleem zijn de gronden die niet in exploitatie zijn genomen. Wij hebben daar in voorgaande jaren al vaak vragen over gesteld, maar dan kregen we altijd ondoorgrondelijke antwoorden. Nu zitten we met de erfenis van het vorige College’zo mopperde Ali Türkyilmaz van de Volkspartij Dongen.   ‘Maar we gaan dit oplossen, we moeten vooral  maatregelen  nemen binnen het grondbedrijf. ‘
Ook PvdA-raadslid Maurice van Boxtel was geschrokken. ‘Het financiële beeld blijkt nu ineens heel anders dan we bij de coalitiebesprekingen verwacht hadden. Het is een erfenis die we liever niet meegenomen hadden’. Van Boxtel stelde ook de rol van de accountants aan de kaak. ‘Jarenlang zijn zaken goedgekeurd en nu kan dat opeens niet meer. Heel vreemd. We zullen moeten bezuinigen en dat gaat heel Dongen merken”. 
Martin Montens (Democratische Podium) sprak van ’een ‘desastreuze ontwikkeling die vraagt om ingrijpende maatregelen. Onze reservepositie wordt zo wel heel erg laag’. Montens was ook verontwaardigd dat de raad in zijn ogen zo laat was geïnformeerd.   
Ook André Vonk(CDA) en Pieter Brooijmans (VVD)waren geschrokken van deze enorme tegenvallers. ‘Onze  algemene reserve is dramatisch gedaald. Er moeten maatregelen komen’aldus Brooijmans. Vonk vond ook de rol van de accountant ‘een vreemde gang van zaken’. Dat is eigenlijk onaanvaardbaar’.   
Verrast
Wethouder Ad van Beek kon niet anders dan de raad gelijk geven en zei zelf net zo verrast te zijn. ‘We hebben nog steeds hetzelfde  accountantsbureau(Deloitte) maar een andere accountant. Die heeft de zaken net iets anders bekeken. En dat heeft dus grote consequenties . Wij wisten dit echt niet van te voren. Het kwam voor ons ook als een verrassing. Wij hebben de waarde van onze gronden altijd laten controleren door de accountants, maar nu is er een andere waarderingsmethodiek toepast. Dat heeft ook te maken met wetgeving, die is allemaal een beetje aangescherpt als gevolg van de crisis. Ik heb deze signalen ook van andere gemeentes gekregen.  
Maatregelen
Van Beek zag ondanks alles toch licht aan de horizon. We hebben het managementteam al opdracht gegeven om te zoeken naar maatregelen om die € 650.000 om te buigen. Daarbij moeten ze goed kijken naar de maatschappelijke effecten. Ik ga ervan uit dat het ons lukt om voor 2014 toch nog met een positief resultaat af te sluiten’, aldus een optimistische  wethouder. Na het zomerreces komt het College met een pakket voorstellen naar de raad. 
Tekst: Bernadette Klerx