Ook winkels ’s Gravenmoer mogen open op zondag

Foto:

Ook in ’s Gravenmoer mogen de winkels op zondag open als ondernemers dat willen. Een amendement van VVD, PvdA en Volkspartij Dongen voorkwam dat voor ’s Gravenmoer een uitzondering zou worden gemaakt in de nieuwe ‘verordening winkeltijden gemeente Dongen’ die de gemeenteraad donderdag vast moest stellen. In die nieuwe verordening vervalt de beperking van de zondagopenstelling: winkels mogen nu alle zondagen open zijn. 

Het college had in eerste instantie voorgesteld een uitzondering te maken voor ’s Gravenmoer omdat  onderzoek van GfK uitgewezen had dat inwoners en ondernemers vanwege hun geloofsovertuiging geen trek hebben in zondagopenstelling.   
In een eerdere vergadering over dit punt had VVD’er Hennie Vlasveld al betoogd dat het onzin was om voor ’s Gravenmoer een uitzondering te maken. ‘Voor de hele gemeente moeten dezelfde regels gelden. Een uitzondering voor ‘s Gravenmoer leidt alleen maar tot meer regels en administratieve rompslomp. Bovendien kunnen ondernemers heel goed zelf bepalen of zij wel of niet open gaan op zondag.’ Toen kreeg Vlasveld al steun van de PvdA en de Volkspartij. Gisteren voegde zich daar ook nog het Democratisch Podium bij. ‘Wij zijn wel bezorgd voor de kleine ondernemer, maar duidelijkheid vinden wij ook belangrijk. Er moet één regeling zijn en zeker geen extra administratie’.   
Alleen de CDA-fractie bleef moeite houden met de zondagopenstelling. 
Raadslid Mustafa Kilincarslin: ‘ De winkels in ‘s Gravenmoer hebben zelf aangegeven dat ze niet willen, maar nu worden ze toch gedwongen’. 
Het leverde hem een onderbreking op van Denise Kunst van de Volkspartij Dongen. ‘Wij hebben ook geluisterd naar de bevolking en ik weet 100% zeker dat de dorpsraad hierover gesproken heeft en die zag geen enkel probleem. En ik mag toch aannemen dat de dorpsraad namens de bevolking spreekt’.
Het amendement werd aangenomen. Alleen het CDA bleef tegen.   
Tekst: Bernadette Klerx