Gemeenteraad twijfelt over afvalinzameling

Foto:

De  gemeenteraad  is er nog niet uit wat voor Dongen de beste manier  van afvalinzameling is in de toekomst. Over één ding waren de fracties het wel roerend eens. De service moet op hoog niveau blijven en de kosten mogen niet ( te veel) stijgen.

Donderdag discussieerde de gemeenteraad over drie mogelijke manieren van afvalinzameling: De eerste mogelijkheid is dat alles blijft zoals het nu is. Dat betekent dat het restafval en het GFT iedere week worden opgehaald. De tweede mogelijkheid is dat de ene week het restafval en de andere week het GFT-afval wordt opgehaald en de derde mogelijkheid is  gelijk aan de tweede maar dan met de mogelijkheid om in het tuinseizoen het GFT-afval wekelijks op te halen.    
Financieel gezien is de tweede mogelijkheid de meest gunstige. Als de gemeenteraad voor die mogelijkheid kiest, kan het reinigingsrecht met ongeveer € 11 per huishouden verlaagd worden. Inzamelen op de huidige manier gaat een huishouden op den duur € 25 extra aan reinigingsrecht kosten en de derde variant kost een huishouden ongeveer € 7 extra. 
De gemeenteraad kwam er donderdag niet uit. Ook niet nadat burgemeester Van Diessen de raad  nadrukkelijk had opgeroepen een keuze te maken. “Dan kan  wethouder Van Beek tenminste verder. We kunnen alle varianten wel weer verder uitwerken, maar dat maakt het er niet duidelijker op’. 
Twijfels
De raad liet zich echter niet vermurwen. PvdA-raadslid Maurice van Boxtel: ‘Wij zijn er nog niet  uit. Wij zouden graag een verder onderzoek willen van de verschillende varianten. Maar u zet ons nu wel het mes op de keel. Dan hoeft u  wat ons betreft variant 1 (de huidige inzamelwijze) niet verder te onderzoeken, maar voor de rest doen wij geen uitspraak, want we weten het gewoon nog niet’. 
Twijfels waren er ook bij de VVD en de Volkspartij Dongen. ‘Voor ons zijn de verschillen in de kosten  een belangrijk punt, maar natuurlijk willen wij de service goed houden.  Wij zijn niet per se tegen een andere manier van inzamelen, maar de service mag daar niet onder lijden. Daar willen we bij de beoordeling van de keuzes goed naar kijken’, aldus VVD-voorman Pieter Brooijmans.  Frits Klijs van de Volkspartij Dongen  liet zich evenmin verleiden tot een keuze. ‘Voor ons is het belangrijk dat de keuze die gemaakt wordt past binnen de afspraken in het coalitieakkoord’. 
CDA: behoud huidig systeem
Het CDA was wel heel duidelijk. Als het aan die partij ligt, blijft alles zoals het nu is. ‘We hebben een hoog serviceniveau. De inwoners  zijn tevreden over het  huidige systeem  en ze hebben er ook best wat geld voor over. Volgens ons kunnen we wekelijks blijven inzamelen zonder extra kosten voor de inwoners. Wij vinden de mening van onze inwoners heel belangrijk en daarom hebben wij op onze website ook een meldpunt geopend. Die meningen zullen we straks meenemen in onze keuze’, aldus Koenraad van Eersel.    
Foto: Jan Stads / Pix4Profs