CDA en DP kritisch over financiële keuzes college 

Het Democratisch Podium en het CDA blijven grote twijfels houden over de financiële onderbouwing van de plannen die  PvdA, VVD  en Volkspartij Dongen in hun coalitieprogramma ‘Samen Kansen Pakken’ hebben neergelegd.  Met name het leeghalen van de spaarpot van de reinigings-reserves  zit de beide partijen niet lekker. Het college haalt hier 1,5 miljoen uit voor oplossing van de energieproblematiek in De Beljaart  en  1 miljoen om het MFA-project vlot te trekken.  In de reservepot zit in totaal 3,1 miljoen euro.   

Gevaarlijk spel 
CDA-fractievoorzitter André Vonk  was er allemaal niet gerust op. ‘Wij zijn bang dat we op termijn toch het reinigingsrecht moeten gaan verhogen. De algemene reserve staat ook al op  een dieptepunt; het risico is dat de ozb verhoogd moet worden. In het coalitieprogramma staat dat het reinigingsrecht en de ozb met maximaal de inflatiecorrectie verhoogd mogen worden.  Wij houden dat goed in de gaten.  En als er gevaarlijk spel wordt gespeeld, zullen we ingrijpen’, zo waarschuwde  Vonk al op voorhand. 
Hij liet vervolgens weten dat het CDA niet aan de zijlijn blijft staan, nu ze geen deel uitmaakt van het college.  ‘Wij gaan  constructief en actief meewerken.’
Herkenning
Martin Montens van het Democratisch Podium zag eigenlijk niet veel nieuws in het coalitieprogramma.  ‘Het vorige college (waaraan DP deelnam, red.) heeft al veel in gang gezet, wij herkennen dan ook veel zaken. Het nieuwe college hoeft alleen maar te oogsten. De kansen liggen voor het oprapen en wij zullen erop toezien dat er geen kans wordt gemist.’ Montens vond het overigens vreemd dat de pot voor reinigingsreserves nu ineens wel ingezet wordt. ‘Wij hebben in de vorige periode deze pot regelmati g in willen zetten voor investeringen, maar toen waren er volop tegenwerpingen dat dat allemaal niet kon. Nu kan het ineens wel.’ 
Keuzes
VVD-fractievoorzitter Pieter Brooijmans legde nog maar eens uit waarom de coalitie bepaalde keuzes heeft gemaakt. ‘Die 2,5 miljoen was inderdaad een van de moeilijkste besluiten die we hebben genomen, maar we hadden geen keuze. Op deze manier hebben onze inwoners er het minste last van.  En die 1 miljoen voor het MFA komt omdat we de voortgang daarvan absoluut niet willen stoppen. Wij denken dat een belangrijk deel van dat bedrag straks ook nog terugkomt.’ Volgens Brooijmans is verhoging van het reinigingsrecht echt niet aan de orde. Die reservepot is voldoende gevuld. Wij denken zelfs dat we op termijn het reinigingsrecht kunnen verlagen.’ 
Tekst: Bernadette Klerx