Denise Kunst- van Suylekom staat voor ’s Gravenmoer

Foto:

Ingezonden artikel/ tekst Denise Kunst Als raadslid en inwoner van de kern ’s Gravenmoer heb ik me de afgelopen vier jaar  gedreven ingezet voor de belangen van de mensen in o.a.  ’s Gravenmoer. Daarbij stonden leefbaarheid, onderwijs en cultuur hoog in het vaandel. Met name voor het peuterspeelzaalwerk en het onderwijs ben ik diverse keren op de bres gesprongen voor de belangen van ouders en jongeren in ’s Gravenmoer. Ook de problemen rondom het leerlingenvervoer zijn  aan de kaak gesteld en door onze kritische houding opgelost. 

WAT GA IK DE KOMENDE JAREN DOEN VOOR ’s GRAVENMOER:
1. De organisatie van de kinderopvang moet beter aansluiten op de peuterspeelzalen. En de peuterspeelzalen moeten nog beter aansluiten op het basisonderwijs door nauwere samenwerking met scholen.
2. Het onderwijsbeleid is in Dongen de afgelopen periode nauwelijks van de grond gekomen. Hierdoor worden beslissingen en de oplossing voor problemen naar de volgende bestuursperiode geschoven. De Volkspartij Dongen wil een onderwijsbeleid, dat écht gericht is op oplossingen voor het onderwijs. 
3. Speerpunt voor de komende periode is een goede uitvoering van de Jeugdzorg. Daarnaast moet de ‘s Gravenmoerse jeugd op kunnen groeien in een veilige omgeving en in een omgeving die mogelijkheden geeft voor ontplooiing en ontspanning. 
4. De samenleving ‘vergrijst’. Oudere mensen blijven steeds langer thuis wonen. Ouderen moeten kunnen rekenen op zorg wanneer dat nodig is. Er moeten voldoende mogelijkheden tot ontspanning en activiteiten zijn, ook in ’s Gravenmoer.  
5. De ’s Gravenmoerse verenigingen moeten kunnen blijven rekenen op onze steun. Zoals het behoud van de ‘oud papier’ ophaaldienst door verenigingen. 
6. Leefbaarheid in ’s Gravenmoer: Informatie vanuit inwonerparticipatie gaan we sneller omzetten in concrete acties. BOA’s en politie worde gericht ingezet, in samenspraak met bewoners. 
7. De structurele steun voor de dorpsraad wordt gehandhaafd.  
8. Zorg voor iedereen die dat echt nodig heeft, ook in ’s Gravenmoer:  Mensen die het echt nodig hebben, sterker ondersteunen. Dienstverlening dicht bij de mensen organiseren. Ondersteuning samen organiseren: mantelzorgers, vrijwilligers en professionals.