Kees van Alphen erelid De Loswalklinkers

Het nieuwe jaar is weer aangebroken en op vele plaatsen zijn de Nieuwjaarsbijeenkomsten weer gehouden. Het Dongens Zeemanskoor “De Loswalklinkers” kan en wil bij deze traditie natuurlijk niet achterblijven. Tijdens een bijzondere repetitieavond op 5 januari j.l. werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om elkaar weer alle goeds voor het nieuwe jaar toe te wensen. Daarnaast werd mede-oprichter Kees van Alphen in het zonnetje gezet en benoemd tot erelid van het koor