Informatieavond voorontwerpbestemmingsplan De Hoogt

Foto:

Op dinsdag 5 november aanstaande is er een informatieavond over het voorontwerpbestemmings-plan voor nieuwbouwproject De Hoogt. De bijeenkomst heeft plaats in de Centrale hal van het gemeentehuis, Hoge Ham 62 (entree via achterzijde). Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar; het programma begint om 19.30 uur.

Het plangebied De Hoogt ligt tussen de Hoge Ham, de Bolkensteeg en de Minister
Aalberselaan in Dongen. Vieya Wooncorporatie, Heemkundekring De Heerlyckheit Dongen,
A3 Architecten en de gemeente Dongen hebben in nauwe samenwerking een passend plan
gemaakt voor deze historische locatie. Typerend is dat het plan zich vormt naar de
historische structuur van de stichten. De leerlooierij, die behouden blijft, krijgt een centrale
plaats binnen het project.
3D-animatie
Het plan De Hoogt bestaat zowel in prijs als product uit een gedifferentieerd woning-aanbod. De 45 woningen zijn onderverdeeld in appartementen, eengezinswoningen, twee-onder-éénkapwoningen en vrijstaand (geschakelde) woningen. Tijdens de informatieavond worden de woningbouwplannen toegelicht aan omwonenden en geïnteresseerden. Ook wordt op deze avond een virtuele maquette gepresenteerd. Via een 3D-animatie wordt de toekomstige woningbouwontwikkeling in beeld gebracht. Heemkundekring De Heerlyckheit Dongen is aanwezig om de historie van het gebied toe te lichten.
Inspraak
De plannen die op deze avond worden gepresenteerd, zijn nog in ontwikkeling. Om
medewerking te kunnen verlenen dient een bestemmingsplan te worden gemaakt. Het
voorontwerpbestemmingsplan ligt tot en met 28 november 2013 ter inzage. U kunt het inzien bij de balie Bouwen en Milieu in het gemeentehuis en via de gemeentelijke website:
www.dongen.nl/Plannen en projecten/De Hoogt/voorontwerp. Tegelijkertijd wordt het plan aan diverse instanties en bestuursorganen, waaronder de provincie Noord-Brabant,
voorgelegd voor commentaar en advies. Op de informatieavond liggen formulieren klaar,
waarop u uw reactie op het plan kunt aangeven.
Meer informatie over het nieuwbouwproject en de beschikbare woningen vindt u op
www.dehoogtdongen.nl.